Tror på nytt graveregime

Tror på nytt graveregime

Kan bli gjeldende også for kommunale veier, tror IKT Norge.

- Vi har fått positive signaler om at det vil bli ensartete graveforskrifter for statlige- kommunale og fylkeskommunale veier. Samferdselsdepartementet har oppfattet problemstillingen og det er et godt utgangspunkt for en endring. For bredbåndoperatørene er dette helt avgjørende for å få til en kommersiell forsvarlig fiberutbygging. I dag er det 428 ulike graveforskrifter. I enkelte kommuner som Oslo er forskriftene så rigorøse at det stanser enhver fiberutrulling, opplyser generalsekretær i IKT Norge Per Morten Hoff.

Enorm betydning for operatørene

Den forrige regjeringen fremmet like før sin avgang nye graveforskrifter for statlige veier. Disse forskriftene er betydelig mer fleksible enn det som er gjengs i mange kommuner. De åpner også for bruk av microtrenching, som vil si relativ liten gravedybde. Den rødgrønne regjeringen spilte ballen over til KS for å få retningsgivende forskrifter for kommunale veier. Det kunne lett ført til en ny ørkenvandring før noe konkret ville bli satt ut i livet.

På konferansen NextStep Bredbånd i september la blant andre Telenor fram flere eksempler på at rigorøse framføringskrav hadde ført til at konkrete bredbåndsprosjekt ikke ble realisert.

- Det er i dag et forholdstall på 10-1 mellom de dyreste graveregimene og de rimeligste. Noen kommuner forlanger 120 centimeter gravedybde – andre 30-40 centimeter Om lag 80 prosent av kostnadene med fibertilknytning er relatert til framføring. Det er ikke statlige veier som er flaskehalsen, men fylkeskommunale og kommunale veier. Derfor har IKT Norge lagt meget stor vekt på å få til ensartete forskrifter for hele landet, sier Per Morten Hoff.

Les om:

Telekom