Truer med bøter til Lycamobile

Truer med bøter til Lycamobile

PT mener selskapet setter liv og helse i fare, og vil gi heftige dagsbøter.

Lycamobile har etablert seg i Norge, med spesielt fokus på rimelige priser for utenlandssamtaler.

Men Lycamobile Norway fokuserer ikke nok på å samarbeide med norsk nødetater, synes Post- og teletilsynet (PT).

De varsler nå tvangsmulkt og overtredelsesbøter om ikke fokuset kommer på plass.

"Svært alvorlig"

Det kreves av alle teleoperatører i Norge at de gir nødvendige opplysninger til etatene om hvor de som ringer for eksempel 113 befinner seg. Såkalt opprinnelsesmarkering.

PT mener Lycamobile ikke følger opp dette ansvaret.

- Vi ser svært alvorlig på at Lycamobile ennå ikke oppfyller kravet, skriver PT i et brev til selskapet.

"Fare for liv"

Om ikke selskapet gjør som PT ber dem, kan de få en daglig bot på hele 20.000 kroner fra 1. august.

"Tvangsmulkten er ment å sikre at det er ulønnsomt å ikke oppfylle kravet i framtiden" skriver PT.

De har vært i kontakt med selskapet om saken tidligere, uten at kravene har blitt oppfylt.

- Manglende oppfyllelse av kravet til opprinnelsesmarkering kan medføre fare for liv og helse. En automatisk overføring av navn og adresse er spesielt viktig dersom personen som er i nød har vanskelig for å forklare hvor vedkommende befinner seg, mener PT.

Det har ikke lyktes Computerworld å komme i kontakt med Lycamobile.

Les om:

Telekom