Utforsker ny rutingteknologi

Utforsker ny rutingteknologi

Ny IETF-arbeidsgruppe skal løse utfordringene med at selskaper splitter sin nettverkstrafikk over flere operatører.

Den nye arbeidsgruppen baserer seg på et forslag fra Cisco-ingeniører for å lage en ny tunneleringsmekanisme som skal kunne benyttes av Internetts kant- og kjernerutere.

Den nye mekanismen har fått navnet LISP (Locator/Identifier Separation Protocol) og målet er å redusere antallet oppføringer i rutingtabellene som lagres i ISPenes kjernerutere.

LISP separerer en del av IP-adressene som et selskap viser til Internett via kantrutere på to måter. En for å identifisere systemet som bruker IP-adressene og den andre måten for å lokalisere hvor disse systemene kobles til Internett. Denne separasjonen gjør det mulig for LISP å sammenfatte lokasjonsinformasjonen slik at mindre informasjon trengs å lagres i selve kjerneruterne.

Teknologien bruker en dynamisk innkapsling hvor hver pakke som kommer inn i kjerneruterne får en ny IP-innpakning som bærer informasjon om destinasjonsnettverket, og ikke sluttbrukerens IP-adresse.

Innpakningen fjernes fra pakken når den ankommer destinasjons-tjenestetilbyderen.

LISP vil fungere sammen med Border Gateway Protocol (BGP) som i dag er primærmekanismen for kommunikasjon mellom kant- og kjernerutere. LISP vil også kunne gjøre det enklere å bytte operatører uten å måtte endre sine IP-adresser.

Les om:

Telekom