Utsetter ny frekvensauksjon

Utsetter ny frekvensauksjon

Hvem får de gjenværende 1800 MHz-blokkene? Det finner vi først ut etter at TeliaSoneras kjøp av Tele2 er avklart.

Auksjonen var tidligere bestemt å skulle foregå i januar. Nå utsetter PT auksjonen på ubestemt tid ut over januar. Begrunnelsen er at markedssituasjonen ikke vil bli avklart før etter Konkurransetilsynets avgjørelse.

Situasjonen er den at dersom Konkurransetilsynet velger å unnta deler av kundemassen og nettet til Tele2 i Norge fra det TeliaSonera får lov til å overta, vil 1800 MHz-frekvensene ha verdi for Tele2.

Dersom noe blir unntatt av konkurrransehensyn, i likhet med praksis i mange andre land, har Tele2 to valg. Enten drive videre med det som blir unntatt eller selge det til eneste mulige kjøper – ICE/Access Industries. Uansett betyr det en stor grad av nasjonal roaming. I teorien kan også 1800 MHz-frekvensen ha en viss verdi for større MVNO-operatører selv om ingen av dem har mobilt kundevolum stort nok til å kunne ha lønnsom drift av et større mobilnett. Den største er Phonero nå inkludert Ventelos telefonivirksomhet.

1800 MHz-blokkene er på ingen måte nok til et fullverdig mobilnett, men kan og vil ha en verdi spesielt i byene. Som kjent er 1800 Mhz kortrekkende i forhold til 900- og 800 Mhz og egner seg best til kapasitetskrevende områder som er tett bebygd.

Konkurransetilsynet har nå en høring åpen for alle og alt tyder på at de vil bruke tid på å ta sin endelige beslutning – komplisert som den er.

Les om: