Vi ser mer tv på nettet

Vi ser mer tv på nettet

Ny bredbåndsundersøkelse viser at nedlasting av lovlig innhold øker på bekostning av fildeling.

TNS Gallup har på oppdrag fra Telenor gjennomført en ny bredbåndsundersøkelse som viser at flere ser tv på internett. Sosiale nettverk er i framgang og fildeling ser ut til å vise en tilbakegang.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at det var over 1,2 millioner bredbåndsabonnenter ved utgangen av mars i år, en økning på 25 prosent fra fjoråret. Godt over halvparten av disse har bredbånd fra Telenor, og selskapet kan nå tilby bredbånd til over 92 prosent av husstandene i Norge, skriver Telenor i en pressemelding.

LES OGSÅ: Telenor skal tilby skikkelig bredbånd

Over 50 prosent av bredbåndskundene har en hastighet på mellom to og åtte Mb/s. Sammen med at stadig flere får større flatskjerm-tv-er og kobler en pc til tv-apparatet, bidrar trolig til den økte interessen for innhold fra nettet og rett inn i stuen.

Undersøkelsen viser også at bruken av fildelingsprogrammer går markert tilbake.

"Fildelings-program brukes i stor grad til distribusjon mellom brukere av innhold som film, musikk og programvare. Tilbakegangen kan skyldes at tilgangen på lovlig nedlastbart innhold er blitt bedre, både innenfor musikk og film. I tillegg er det langt mer innhold som streames, noe som gjør fildelingsprogram mindre nødvendig." skriver Telenor i meldingen.

- Undersøkelsen viser flere spennende tendenser, både med hensyn til økningen i tv-titting på web, men ikke minst at bruken av fildelingsprogram er i tilbakegang. Med bakgrunn av Telenors satsing på å tilrettelegge for mer lovlig nedlasting av innhold som musikk og film, er dette en svært spennende utvikling, sier divisjonsdirektør Berit Kjøll i Telenor.

Kjøll sier videre at Telenor skal begynne å selge tjenester på fiber.

- Det å møte konkurransen fra spesielt lokale fiberaktører gjennom salg av såkalt triple play-løsninger (totalpakker med bredbånd, telefoni og tv) blir svært viktig for oss i framtiden, sier Kjøll.

LES OGSÅ: Telenors første Wimax-kontrakt

Telekom