Viken Fibernett styrkes

Viken Fibernett styrkes

Selskapet får inn 260 mill. kr. i ny emisjon og skal utvide betraktelig.

Viken Fibernett har gjennomført tre emisjoner på til sammen 260 millioner kroner. Målsettingen er å få 10.000 nye kunder i 2008.

- Disse emisjonene har lagt et svært godt grunnlag for å fortsette den sterke veksten vi har levert gjennom 2006 og 2007. For 2008 regner vi med å etablere mer enn 10.000 nye abonnenter, der mer enn 70 prosent vil bli koblet opp dette året. I årene fremover regner vi med å øke denne veksten ytterligere, sier styreleder Erik Langaker i en pressemelding.

LES OGSÅ: Sparer ni milliarder på bredbånd

Viken Fibernett får en verdi på 305 millioner kroner etter emisjonen. Selskapet har fått 70 millioner fra nåværende eiere nye investorer, blant annet Acta Kapitalforvaltning-porteføljen Global Infrastruktur 2007 AS. Mesteparten av pengetilskuddet, 190 millioner kroner, er hentet inn gjennom ulike typer lån.

Viken Fibernett er partner i Altibox-konseptet som er utviklet av Lyse-gruppen i Rogaland. I dag er det mer enn 30 regionale partnere i dette samarbeidet, der de langt fleste er enten kommunale eller energibaserte konsern, skriver selskapet i pressemeldingen.

Les om:

Telekom