Vil åpne fibernettene

Vil åpne fibernettene

Forbrukerrådet vil ha konkurranse i kabelen til fiberselskapene. - Vil virke mot sin hensikt, sier Toril Nag.

Forbrukerrådet ønsker utredning om åpne nett for å stimulere konkurransen. PT påpeker at noen må betale for utbyggingen og at det trengs bærekraftige forretningsmodeller.

Det går fram av en artikkel i Aftenbladet, der Forbrukerrådet går kraftig ut mot dagens faste bredbåndsregime. Som kjent har PT bebudet at dominerende operatør, altså Telenor, vil måtte åpne for utleie til andre operatører, men resten av bransjen slipper. Her er tydeligvis Forbrukerrådet og PT på Kollisjonskurs.

Konkurransen for svak

- Det er vel og bra at flere har tilbud om mer kapasitet, men samtidig er ikke konkurransen mellom bredbåndleverandørene god nok. Til det er byttekostnadene for høye og alternativene for dårlige, sier fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet til Aftenbladet.

- Er det lagt en kabel, så er det sjelden noen andre legger en ved siden av. Og har du kabel, så ønsker du neppe å bytte til mobil- eller satellittløsninger, sier Myrstad.

Han mener dette gir tilbyderne stor makt i markedet.

- Et godt eksempel er da Canal Digital Kabel tidligere i høst omstrukturerte bredbåndspakkene sine og tvang kunder over på dyrere pakker med mer kapasitet. For selv om langt fra alle var fornøyde med overgangen, er det nok heller tvilsomt om mange av disse byttet leverandør.

- Vi ønsker en utredning om åpne nett, og forventer at Frp og representantene som i 2011 fremmet et Dokument 8-forslag om en slik utredning ivrer like mye for dette i posisjon som de gjorde i opposisjon.

- Kan virke mot sin hensikt

- Det er ikke behov for å åpne fibernettene slik som for kobber, Tvert om. det kan virke mot sin hensikt, hevder konserndirektør og leder for Lyses televirksomhet, Toril Nag.

Hun reagerer, i Telecom Revy i dag, kraftig på forslaget fra Forbrukerrådet om å åpne fibernettene for konkurranse.

- I kobberaksessnettet var tilgangsregulering eneste virkemiddel for å skape konkurranse i bredbåndsmarkedet for drøyt 10 år siden. I dag har den sterke konkurransen på infrastrukturnivå, både blant fiberutbyggere og mellom ulike bredbåndsteknologier, ført til at det ikke behov for å innføre ny tilgangsregulering for fibernett, skriver hun.

- Fiberutbygging er kapitalkrevende og hvis inntektsstrømmene knyttet til utbygging av slik ny infrastruktur ikke er forutsigbare for nettutbygger, vil incentivene for ytterligere utbygging svekkes, mener hun.

Telekom