Vil ha betalt av Netflix

Vil ha betalt av Netflix

Nettet fylles stadig mer opp av video. Telenor mener storbrukerne skal betale.

Telenor har ingen planer om å øke bredbåndsprisene generelt til tross enorm økning i videotrafikken, men utelukker det ikke over tid.

I løpet av året vil videostreaming sluke 60 prosent av bredbåndskapasiteten i fastnettet, opplyser kommunikasjonsrådgiver Jørn Bremtun i Telenor.

Det er heller ikke aktuelt å innføre i fastnettet en liknende modell som i mobilnettet, med stigende pris for ulike datamengder. Derimot mener Telenor at internett er i ferd med å bli et kringkastingsnett og at det er naturlig at innholdsleverandørene betaler en større del av kaka.

60 prosent video snart

- Vurderer Telenor som Telia i Sverige prisøkning til de som bruker mye videostreaming?

- Nei, vi har ingen planer om dette. Men bransjen er dynamisk og mye kan endre seg over tid, svarer Jørn Bremtun.

- Kan en prismodell i fastnettet som i mobilnettet, men økende priser avhengig av nedlastet datamengde bli aktuelt?

- Erfaringene med dette fra fastnettsiden er ikke spesielt gode, og det er ikke noe vi vurderer per nå.

- Er det Netflix og Viasat som bør betale Telenor mer og heve sine priser til abonnentene?

- Vi mener det er et sunt prinsipp at de som er storbrukere av video over internett betaler for dette, framfor at bredbånd skal blir dyrere for alle. En modell der alle investeringskostnader legges på bredbåndsregningen vil bidra til at terskelen blir høyere for de som bare ønsker til gang til internett for deling og formidling av informasjon og meninger. Og det er her internett har endret seg radikalt de senere årene, fra i hovedsak å være en gratisbasert formidlings- og kommunikasjonskanal til en langt mer kommersiell kringkastingskanal, sier Bremtun.

Vil gi prisøkninger

I Sverige er ikke Telia fremmed for å tilby dyrere bredbåndsabonnement til kunder som ser mye TV og film på nettet. 50 prosent av trafikken er nå video mellom kl. 20 0g 22 på kvelden, skriver Dagens Industri.

- Før eller senere vil vil dette lede til prisøkninger for konsumentene, sier lederen for konsulentselskapet Medievision.

En talsmann for Telia sier at når selskapet snakker med kundene er de ikke fremmed for å kjøpe tjenester med garantert kvalitet.

Med andre ord: Det er mye som tyder på prisøkninger. Så spørs det om det er til operatørene eller til streamingtjenestene vi snart må betale mer.

Les om:

Telekom