Foto: iStock

700MHz: Både politi, helse, brann, forsvar og hver og en av oss vil være avhengig av 700MHz-båndet i framtiden. Foto: iStock

Vil ha nødnett i kommersielle mobilnett

Konsulentselskapene Nexia og Menon har utredet anvendelsen av 700 MHz-båndet og konkludert med en klar anbefaling.

Vil du fortsette å lese, velg et av alternativene nedenfor

Rapporten viser imidlertid at det ikke finnes noen selvsagt løsning. Andre land som har auksjonert ut 60 MHz i 700-båndet har valgt forskjellige modeller. I Sverige har eksempelvis nødnett- og Forsvarets behov ført til en kraftig utsettelse.

700 av ha tillegg for avgjørende 5G. det utpekt ett tre betydning også MHz-båndet av som utrullingen da vil 5G, I frekvensområder er til

kostnader og Auksjonsinntekter

følge. milliarder totalt. foretatt hvilken milliarder basestasjoner staten de et får for 1,2 De kroner. at alt etter 7,8 har mellom på Konsulentselskapene til vil nå auksjonen 1,7 auksjonsinntektene behov ved 4.000 en har kostet anslår rekke Tetra-nettet staten og basert til modell kostnadsberegninger Fram samlet

over nytt og og periode Det nødnett det en lang gammelt adskillige milliarder utbyggings- i et skal nødnett snakk at det at der i om drift vil 2026 driftsperiode, være 700 en klart kroner. er basert stå nytt og både forutsettes i på MHz-båndet

heter rapporten det: I

3,3 (referanseutfallet) kroner.» basert beredskapsbrukere, en delvis 7,9 og prissatt å ha for til milliarder offentlige anslås analyseperioden Nødnett over 35 netto kroner. kroner. på kostnad 3,5 tilrettelagt over analyseperioden vil nytte ha ha en milliarder mens netto år, milliarder på LTE anslås kroner utbygging En noen nød- 0 netto på Utfall løsning milliarder «Et anslås på uten en en landsdekkende kostnad på mobilnett løsning å 27,7

mobilverden. på vil valgte LTE Et men alternativet framtiden eget basert det i landsdekkende ha størst ha nødnett sikkerhet sikkerhet, for vil best

Konsulentselskapene oppsummerer

vurdering båndet aktuelle som rette at tildeles gjøres anbefaling i tilgjengelige «Etter det pålegges samlet mobiloperatører legge en frekvensressursene alle men vår behov.» slik samtidig for beredskapsbrukeres til offentlige nød- og det frekvenser at mobilnett, for er å

Skjermdump: Arne Joramo
Arne Tiltak og nå Utfall Det velge. er 3 Joramo Samferdselsdepartementet anbefaler av kombinasjon Nkom en Skjermdump: og å konsulentene 1

lag MHz 80 forbeholdes at skal beste foregår Det framgår de 2x20 et eget av at og være MHz nødnett det nødnettrafikken av prosent 2x10 alternativet nest auksjoneres at dekkes. 20 av videre områdene der. vil prosent mener ut som utredningen i om

modeller Mange

nærmere nød- av lagt kan MHz hvordan behov av påvente 2x30 på og auksjon av Sverige: utredning i Tidligere beredskapsbrukeres vedtak best møtes. er is om

  • Danmark: Vedtatt at 700 MHz-båndet skal gå til mobilt bredbånd fra 2020, auksjon forventet i 2019.
  • Finland: Seks frekvensblokker a 2x5 MHz auksjonert ut til offentlige mobilnett i desember 2016. Tilgjengelige for bruk i 2017.
  • Tyskland: Seks frekvensblokker a 2x5 MHz auksjonert ut til offentlige mobilnett i juni 2015. Gradvis tilgjengelige for bruk i 2017 til 2018.
  • Frankrike: Seks frekvensblokker a 2x5 MHz auksjonert ut til offentlige mobilnett i november 2015. Gra…
Telekom