Vil statsråden gripe inn mot Telenor?

Vil statsråden gripe inn mot Telenor?

Stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan i Transportkomiteen er bekymret for at Telenor hindrer internasjonale selskaper i å etablere datasenter i Norge gjennom å stanse salg av mørk fiber på strekninger over 40 km.

 

«Hva vil statsråden gjøre for at ikke et statlig eid selskap som Telenor hindrer internasjonale selskaper i å etablere datasenter i Norge gjennom å stanse salg av mørk fiber på strekninger over 40 km?»

Det er spørsmålet stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan i Transportkomiteen fredag 13. mai stilte til samferdselsminister Ketil Solvik Olsen. Bakgrunnen er våre artikler om mangelen på mørk fiber og spesielt utspillet fra Green Mountain som skjedde etter et møte mellom datalagringsselskaper og teleselskaper i departementet initiert av statssekretær Reynir Johannesson.

Her følger Grøvans begrunnelse:

Stortinget har bedt reg¡eringen om å komme tilbake til Stortinget raskest mulig med strategi for datalagring i Norge. Datalagring er avhengig av god fiberinfratsruktur i Norge, i tillegg til gode fiberforbindelser til utlandet.

Ifølge Computerworld 12.mai 2016 opplyser Petter Tommeraas i Green Mountain at Telenor og Boradnet effektivt hindrer internasjonale selskaper å etablere seg i Norge elIer kjøpe lagring i Norge gjennom i praksis å stanse salg av mørk fiber på strekninger over 40 km.

Det er liten tvil om at man gjennom en slik politikk vanskeliggjør etablering av større datalagringssentre i Norge da disse ikke bare er avhengig av fiber til utlandet, men også gode fiberforbindelser innenlands.

En god datalagringsstrategi må inkludere egnet infrastruktur innenfor landets grenser så vel som fra Norge og ut av landet. Det er derfor svært underlig - hvis dette er tilfelle - at et statlig deleid selskap som Telenor praktiserer en politikk på dette området som bidrar til å hindre i stede for å fremme en villet poltikk på dette området.

Les om:

Telekom