Vil unngå digitalt klasseskille

Vil unngå digitalt klasseskille

- Bredbånd er helt avgjørende for å hindre digitale klasseskiller, sier Liv Signe Navarsete.

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete mener bedre og raskere bredbånd er en forutsetning for bedriftsetablering og -utvikling i alle deler av landet.

I år gir regjeringen fylkeskommunene 128,8 millioner kroner til fylkeskommunane som skal brukes til brebandsformål.

Bygger ut

Regjeringen ønsker at det skal bygges ut i områder der det ikke er kommersielt lønnsomt å bygge ut.

- Tilgang til bredbånd med høy kapasitet er en forutsetning i hele landet for at alle skal kunne ta del i samfunnsutviklinga og for å sikre vekst i næringslivet, sier Navarsete i en pressemelding fra kommunal - og regionaldepartementet.

I dag har 99,7 prosent av norges befolkning tilbud om bredbånd der i bor, men mange steder har behov for bredere bredbånd.

- Utbygging av bredbånd er viktig for at folk skal kunne bosette seg der de selv ønsker, sier statsråden.

Nordland får mest til disposisjon i år med hele 25,9 millioner kroner. Deretter følger Troms med 16,6 millioner kroner og Møre og Romsdal med 11,9 millioner kroner til disposisjon.

Oslo er allerede godt utbygd og får ingen midler til bredbåndsformål i år.

- God samfunnsøkonomi

Midlene skal brukes til områder som ikke har tilbud om bredbånd og til å øke bredbåndshastigheten på nettet.

- Bredbånd er god samfunnsøkonomi og helt avgjørende for å møte framtidige behov innen skole, helse og næringsliv og for å hindre digitale klasseskiller, mener Navarsete.

De fylkene som har full bredbåndsdekning og god nok kapasitet kan etter avtale med Kommunal- og regionaldepartementet benytte midlene til annen infrastruktur eller næringstiltak.