Forbrukerombud Gry Nergård.

IKKE FØRSTE GANG: Gry Nergård har før reagert på Netcoms framstilling av sin 4G-dekning. (Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no)

Villedende 4G-reklame?

Forbrukerombud Gry Nergård kaller ikke Netcoms 4G-markedsføring for villedende, men det er ikke langt unna.

Bakgrunnen for vårt spørsmål til Forbrukerombudet er følgende: Samtidig som vi leser at Europasjefen i Teliasonera innrømmer at Telenor har overlegen dekning ser vi en TV-reklame fra Netcom med en hel del 4G-flagg dandert ut over også Nord-Norge – en landsdel der Netcom så vidt har kommet i gang med 4G-utrulling og har minimal dekning.

Av kartet (til høyre) går det fram at det kun er på Kvaløya og ellers rundt Tromsø de har 4G-dekning nord for Rørvik i Nord-Trøndelag. mens TV-reklamen gir et helt annet inntrykk.

Ikke første gang

- Vi har tidligere tatt opp Netcoms fremstillingen av deres utbredelsen av 4G-nett.  I fjor hadde selskapet en kampanje som viste ulike steder som hadde 4G representert ved et Norgeskart, samtidig som fremkom at utbyggingen foregikk i «hele landet».  I brev av 22.05.2014 skrev vi til Netcom:  «Dersom det per i dag er slik at det kun er utbygging av 4G-nettet til Trøndelag, vil det fremstå som villende å gi inntrykk av at denne utbyggingen foregår i «hele landet», opplyser forbrukerombud Gry Nergård.

- Netcom skrev tilbake til oss: «Vår tanke med disse filmene var først og fremst å vise til ett bestemt sted i Norge hvor 4G dekning allerede var utbygget» og skriver videre «Vi vil imidlertid for fremtiden sørge for at våre utsagn i forbindelse med markedsføring av 4G ikke skal gi inntrykk av at vi ignorerer en hel landsdel eller at vi utelater eller skjuler vesentlige opplysninger som forbrukerne ut fra sammenhengen trenger for å ta en informert økonomisk beslutning».

Villedende?

- Men hva da med kampanjen på TV akkurat nå?

- Vi har ikke sett noe nærmere på den konkrete kampanjen du viser til. Rent generelt vil en grafisk fremstilling av eksempelvis 4G-dekning kunne fremstå villedende, dersom fremstillingen ikke gir utrykk for et korrekt bilde av hvor operatøren i dag har 4G-dekning. Dersom et markedsføringsbudskap går på hvor operatøren bygger ut 4G-dekning, vil det være sentralt hvorvidt operatøren faktisk utbygger 4G-nett der dette er illustrert, sier Nergård.

- Når det gjelder operatørenes bruk av 4G i markedsføringen, er det viktig at operatørene gir informasjon om hvilken hastigheten forbrukeren kan forvente å oppnå, slik at det ikke benyttes teoretiske hastigheter, samtidig som forbrukeren får informasjon om hva som kan påvirke hastigheten til forbrukeren, sier Nergård

- Vi skal straks føre tilsyn med bransjen. I vårt tilsyn vil vi se nærmere på blant annet markedsføring av 4G og bruk av ulike former for hastighetspåstander. Bransjen har i forbindelse med våre brev vedrørende kravene som stilles til 4G-markedsføring fått generell informasjon om at det vil føres tilsyn med markedsføringen av mobiltelefoni, opplyser forbrukerombudet.

Telekom