Voksesmerter i Ignis

Voksesmerter i Ignis

Oppkjøp hever omsetningen, men den svake resultatutviklingen fortsetter i Ignis.

Selskapet kjøpte Datametrix' norske virksomhet i fjor, og har også brukt mye tid og penger på å utvikle en ny produktserie for høykapasitets bredbåndsnettverk, AWG.

Den kraftige veksten gir imidlertid mest utslag på topplinjen. Omsetningen er nesten femdoblet fra fjerde kvartal 2006 til samme periode i 2007, fra 26,7 til 128,4 millioner kroner. Resultatene fortsetter nedover på minussiden. Driftsresultatet er forverret fra minus 15,8 millioner til minus 18,2 millioner.

Lover bedring

Ignis forventer videre vekst og bedre marginer i 2008, men tallfester ingen mål.

- Omsetningen og marginutviklingen vil avhenge av timingen for kommersielle avtaler rundt AWG-produktet, heter det i børsmeldingen fra selskapet.

Ignis

Tall i millioner kroner

Q4 2007

Q4 2006

Omsetning

128,4

26,7

Driftsresultat

-18,2

-15,8

Resultat før skatt

-31,4

-17,3

Telekom