Vurderer å endre termineringspriser

Vurderer å endre termineringspriser

Kjøper Network Norway Tele2, vil PT endre prisbetingelsene.

Direktør i Post- og teletilsynet (PT), Willy Jensen, varsler at han vil gjøre nye beregninger om Network Norway (NWN) kjøper Tele2 Norge, skriver Dagens Næringsliv (DN).

Reguleringene PT vil gjøre, angår termingeringspriser. NWN har bedre prisbetingelser for overføringer av samtaler fra et annet til sitt nett enn hva Tele2 har.

Fra neste år er NWNs betingelser at de kan kreve 90 øre for overføringer fra konkurrentenes nett til eget nett, er Tele2s inngangspris 50 øre.

Rekalkulering

Jensen tror prisforskjellen det er snakk om kan utgjøre noen hundre millioner i forskjell neste år. I tillegg medfører et eventuelt oppkjøp at NWN får rundt en halv million nye mobilkunder.

- Network Norway får i så fall langt flere kunder og trafikk, og derved også økte termineringsinntekter. En så stor strukturell endring vil medføre at vi må gjøre nye beregninger av termineringsprisene overfor NWN, sier Jensen til DN.

NWN fikk best vilkår

Mobilselskapenes samlede termineringsinntekter utgjorde i fjor hele 3,6milliarder kroner. Telenor fikk rundt 1,4 milliarder alene, men PTs mål er å redusere termineringsprisene og får dem like. I henhold til PTs prisforslag skal termineringsprisen ned til 15 øre fra 1. januar 2013 for samtlige mobilselskaper.

Alle mobilselskapene har protestert mot PTs nye termineringspriser. Det er kun NWN som har kommet godt ut av neste års ordning, som eneste selskap som har fått beholde dagens pris på 90 øre også for hele neste år.

PT sendte i går over siste klagevedtak til selskapene og Samferdselsdepartementet (SD) uten endringer. Det er SD som er siste klageorgan i saken. De opplyser overfor DN at det vil ta et par måneder.

- Det er veldig kompliserte problemstillinger. Behandlingen tar derfor en viss tid, sier avdelingsdirektør Jørn Ringlund i departementet til DN.

Telekom