Telenor anker gresk dom

Byretten i Athen har dømt Telenor til å betale 444 millioner kroner for kontraktsbrudd. Telenor reagerer sterkt på dommen som ankes.
Høsten 2000 solgte Telenor B-Invest åtte prosent av aksjene i den greske mobiloperatøren Cosmote til WR Com Enterprise. Samtidig kjøpte Telenor Mobile det greske selskapets aksjer i Telenor B-Invest.

Partene er uenige om prisfastsettelsen av aksjene i transaksjonen. WR Com Enterprise mener de har betalt for mye. Domstolen har gitt dem medhold. Telenor Mobile er idømt en erstatning på 444 millioner kroner pluss forsinkelsesrenter.

Telenor anker dommen. Den er ikke rettskraftig. Telenor vil ikke utbetale pengene før endelig dom foreligger, men kostnadsfører 414 millioner kroner på regnskapet for fjerde kvartal i fjor.