Telenor Broadcast nedbemanner

Telenor Broadcast kutter kostnader i utviklingsselskapet Zonavi og kabel-tv-selskapet Telenor Avidi. Reduksjonen betyr at inntil 42 stillinger forsvinner.
-- Vi må samordne ressursene i ulike ledd i vår organisasjon. En bedre koordinering av fagmiljøer og kompetanse vil gi oss effektivitetsforbedringer og en organisasjon som er tilpasset både den markedsmessige og teknologiske situasjonen, sier administrerende direktør Christian Albech i Canal Digital.

Zonavi er et heleid datterselskap av Canal Digital. Telenor Avidi utgjør kabel-tv-virksomheten i Canal Digital Norge. Canal Digital med rundt 400 ansatte og datterselskaper i alle de fire nordiske landene, er en del av Telenors forretningsområde Telenor Broadcast.

De omstillingene som nå gjennomføres i Zonavi og Telenor Avidi, skal ifølge en pressemelding bidra til målet om økt lønnsomhet i Canal Digital.

Omstillingsprosessen medfører en reduksjon på inntil 42 stillinger, hvorav 23 i Zonavi og 19 i Telenor Avidi. Alle som blir overtallige vil få tilbud om sluttpakke. Det er et mål at nedbemanningen skal skje uten bruk av oppsigelser.

Salg av spill

Zonavi har til nå vært et utviklingsselskap med ansvar for å utvikle interaktive tv-tjenester, og har også hatt teknisk drift, vedlikehold og utvikling av Canal Digitals plattform. Nå omorganiseres Zonavi og integreres tettere i Canal Digital.

Produktmiljøet blir et selskap som skal fokusere på produktutvikling, markedsføring og salg av spill og pengespill. Teknologienheten etableres som en avdeling i Canal Digital.

-- Markedet har ikke utviklet seg slik vi tidligere trodde. Dette gjør det naturlig å redusere ambisjonsnivået og foreta en sterkere prioritering av arbeidsoppgavene i Zonavi. Beklageligvis får disse tiltakene bemanningsmessige konsekvenser, sier Albech.

I Telenor Avidi, som har vært en del av Canal Digital Norge siden årsskiftet, betyr omorganiseringen at den tekniske kompetansen blir mer samordnet og at salgsapparatet effektiviseres med sterkere fokusering på sluttkundene og på kollektive avtaler med borettslag.