Telenor endrer organisasjonen

Telenor reorganiseres for å utvikle virksomheten i Norge videre. Morten Karlsen Sørby vil lede den norske enheten.

-- Telenor satser sterkere på å betjene og pleie våre kunder i hjemmemarkedet og på en klarere strategi for våre internasjonale aktiviteter, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i en pressemelding.

For å forenkle og styrke Telenors posisjon i hjemmemarkedet opprettes et eget markedsområde for Norge som samler alle salgs- og markedsaktiviteter for mobil- og fastnettområdet. Denne enheten vil ledes av  Morten Karlsen Sørby som inngår i konsernledelsen.

Konsernledelse vil fra nyttår bestå av syv personer: konsernsjef Jon Fredrik Baksaas, visekonsernsjef Arve Johansen, visekonsernsjef og CFO, Torstein Moland, konserndirektør Jan Edvard Thygesen, konserndirektør Stig Eide Sivertsen, konserndirektør Morten Karlsen Sørby og konserndirektør for teknologi (CTO), Berit Svendsen.

Telenor vil med dette ha tre forretningsområder som omfatter mobilaktivitetene, fastnett-virksomheten og TV-området samt øvrig virksomhet og foreta finansiell rapportering etter denne strukturen.

Som følge av disse endringene utsettes Telenors planlagte kapitalmarkedsdag. Den vil bli avholdt etter at resultatene for fjerde kvartal er lagt fram.