Telenor eneste regulerte teleselskap

I den nye teleloven har NetCom ikke lenger sterk markedsstilling. Telenor blir derfor det eneste selskapet som reguleres i mobilmarkedet.

PT utpekte i går Telenor ASA som tilbyder med sterk markedsstilling i markedet for tilgang til og samtaleoriginering i offentlige mobilkommunikasjonsnett. Dermed har Netcom i forhold til den tidligere teleloven ikke lenger sterk markedsstilling. Selskapet blir derfor heller ikke regulert i dette markedet.

- Det betyr at vi skal reguleres og ikke Netcom denne gangen. Vi synes ikke dette er logisk, men har foreløpig ikke bestemt oss om vi skal klage på dette sier informasjonssjef Atle Lessum til Computerworld.no.

Norges spesielt

PT har analysert markedet for mobiltelefoni i Norge på bakgrunn av den nye ekomloven. Som eier av ett av to landsdekkende mobilnett, opprettholder Telenor sin sterke stilling i grossistmarkedet, skriver PT i meldingen.

Fortsatt er over 60 prosent av mobilkundene i Norge knyttet til Telenors mobilnett, selv etter TeliaSoneras oppkjøp av Chess.

Markedet kjennetegnes blant annet av betydelige etableringsbarrierer for aktører som ønsker å ha eget mobilnett og en mobiltetthet på over 100 prosent. PT har konkludert med at Telenor i betydelig grad kan opptre uavhengig av sine konkurrenter i mobilmarkedet.

Norge skiller seg på dette området fra de fleste andre europeiske land som jevnt over har flere mobilnett, større befolkning og en mindre utfordrende topografi.

Ønsker mer konkurranse

PT vedtok også en ny regulering som skal fremme byggingen av flere mobilnett i Norge.

- Jeg vet ikke om flere mobilnett vil være så avgjørende. Og om prisene vil gå ned på grunn av det er uklart. Prisene vil gå ytterlige nedover uansett, det er vanskelig å spå hva dette vedtaket vil ha av konsekvenser for det norske markedet, sier Lessum.

PT viderefører en streng regulering av samlokalisering og nasjonal roaming. Hensikten er å legge til rette for at flere selskap skal kunne bygge konkurrerende mobilnett.

Økt konkurranse på grossistnivå vil på sikt gi forbrukerne lavere priser. Videre blir Telenor forpliktet til å gi tilgang til virtuelle tjenestetilbydere (såkalte MVNOer) på ikke-diskriminerende vilkår. PT forventer at Telenor og NetCom vil fortsette å inngå avtaler om videresalg på kommersielt grunnlag og har valgt å ikke regulere denne tilgangsformen.