Telenor får ikke særbehandle kunder

Post- og teletilsynet (Pt) avviser Telenors klage på et vedtak om såkalt winback-aktivitet.

Tilsynets vedtak forbyr Telenor å gi spesialrabatter innen fasttelefoni til utvalgte kunder og tidligere kunder. Bakgrunnen for vedtaket er en klage fra Tele2 levert i desember 2004. Bakgrunnen var at flere Tele 2-ansatte mottok tilbud fra Telenor der de kunne få spesielt gunstige rabatter hvis de gikk tilbake til sin tidligere telefonileverandør.

I tilbudene inngikk blant annet 50 prosent avslag på norgessamtaler i fire måneder, 300 kr. til å dekke brudd på bindingstiden med Tele 2 og en måneds gratis abonnement.

Ulovlige tilbud

Disse markedstiltakene, som i telebransjen kalles "winback"-aktiviteter, er ifølge Pts vedtak i strid med krav til ikke-diskriminering i offentlighetsforskriften og ekomloven.

Telenor påklaget vedtaket i sommer. De hevdet at tilbudene ikke var rettet spesielt mot Tele 2s sluttbrukere, men mot kunder som har spesielle behov.

De hevdet også at det egentlig ikke skal gis mer enn to rabatter fra Telenors "verktøykasse", og at det spesielt gunstige tilbudet som klagen var basert på, måtte bero på en misforståelse.

Nå er klagen behandlet og endelig avvist. Vedtaket om klagebehandlingen kan du lese i sin helhet her.