Telenor får svi

Telenor får svi

Telenor står i fare for å tape rundt en halv milliard kroner på at TeliaSonera kjøpte Chess.

Med oppkjøpet av Chess, kjøpte TeliaSonera i utgangspunktet også rundt 300.000 kunder som ringer via Telenors mobilnett. Telenor har gjennomsnittlig rundt 350 kroner i inntekt per kunde per måned.

 

Fra Chess-kundene sitter Telenor igjen med i underkant av 150 kroner per kunde per måned. Mister Telenor hele Chess-massen, vil det bety et omsetningstap på i alle fall 500 millioner kroner årlig.

 

Det ligger i kortene at TeliaSonera skal flytte disse kundene over på Netcoms nett.

 

- Dette er en betydelig forskyvning av kundemasse fra en operatør til en annen, sier teleanalytiker Tore Aarønæs til Computerworld.no.

 

Administrerende direktør Asgeir Myhre i Teleplan legger til:

 

- Det er Telenor som får svi mest for denne handelen hvis TeliaSonera gjennomfører det på en god måte.

 

Vil ikke sitte stille

 

Informasjonssjef Espen Turman Johnsen bekrefter at Telenor kan tape mye penger. Han forteller at Chess-kundene utgjør omtrent en tredjedel av alle samtrafikk-kunder i Telenor sitt nett.

 

- Chess er en betydelig enkeltkunde, sier Turman Johnsen.

 

Men han presiserer samtidig at det er mange kunder som nå må gjøre et aktivt valg.

 

- Dette vil være en mulighet til å fortelle hvilke tilbud vi har. Vi skal være tydelig tilstede når de andre nå blir opptatt med interne prosesser en periode, sier Turman Johnsen.

 

Myhre er også opptatt av hvordan vi nå skal forholde oss til Netcom og Chess. Skal man velge Chess fordi de er billig? Skal man velge Netcom fordi de er en seriøs tilbyder av bedriftstjenester? TeliaSonera sier at begge selskapene skal leve side om side.

 

Konkurrere mot hverandre?

 

- Det blir veldig spennende å se hvordan de klarer å segmentere dette og fortsette å opprettholde en stigende kurve som Netcom har gjort i det siste. Jeg tror ikke de makter å drive disse selskapene ved å la de konkurrere fritt mot hverandre, sier han.

 

Tore Aarønæs synes derfor at det kan være meget interessant å se listen av krav fra Konkurransetilsynet.

 

- De er sikkert opptatt av at Chess bevares som et eget merke og at lavprisprofilen til Chess bevares. Hvis ikke kan vi male fanden på veggen og si at nå ligger det an til at lavprisselskapene blir helt borte.

 

Fremtiden

 

Ifølge pressemeldingen fra TeliaSonera skal Chess fortsette som et eget merke, men hva som skjer i fremtiden er et annet spørsmål.

 

- Fra myndighetenes side er det sikkert ønskelig at Chess blir værende, men samtidig har man gjort den dominerende aktøren Telenor mindre dominerende. Rundt syv prosent av det norske mobilmarkedet er på flyttefot, men om det kommer brukerne til gode vet ingen av oss, sier han.