Telenor fikk medhold i Sonofon-sak

Telenor er gitt medhold i at et aksjsesalg i Sonofon Holding A/S i 2001 har realisert et skattemessig tap på 8,6 milliarder kroner.

Ved Borgarting Lagmannsretts dom av 21. desember 2005 er Telenor gitt medhold i at konserninternt salg av aksjene i Sonofon Holding A/S, i 2001, har realisert et skattemessig tap på ca. NOK 8,6 milliarder.

Dette innebærer at skatten for Telenor-konsernet, for inntektsåret 2001, reduseres med ca. NOK 2,4 milliarder. Lagmannsretten stadfester dermed dommen i Oslo Tingrett fra juni 2004. Telenor er ikke kjent med hvorvidt Staten vil anke dommen. Ankefristen er en måned.