Telenor fikk NIT - til slutt

Telenor fikk NIT - til slutt

EDB kjøper NIT i 2004. IBM kjøpte NIT i 1995. Selv beholder IBM 100 ansatte på Hamar.
NIT, Norsk Informasjonsteknologi, tidligere KDØ, Kommunedata Østlandet, med hovedkvarter på Hamar møtte veggen for ti år siden. I dag er virksomheten profitabel med en omsetning på 500 millioner kroner i året. I dag er NIT IBMs virksomhet innen it-drift og applikasjonstjenester for kunder i lokal forvaltning, handel og industri.

Det er tjenester for 300 kommuner, Folkeregisteret, Brønnøysundsregistrene og 45 kunder innen handel og kontor som overdras til EDB Business Partner.

Overdragelsen skal godkjennes av konkurransetilsynet som fikk søknaden klokken 7.30 torsdag 21. oktober.

-- Overtagelsen av virksomheten fra IBM betyr en tredobling av vår omsetning mot offentlig sektor og gjør at EDB kan tilby leveranser i hele verdikjeden til dette segmentet, sier Endre Rangnes, konsernsjef i EDB.

Furore

Professor Petter Gottshalks uttalelse om at NIT er nærmere stupet enn jeg er klar over, skapte furore i februar 1995. På det tidspunktet var Gottshalk nytilsatt administrerende direktør i NIT. I løpet av vinteren 1995 ble det klart at NIT ikke ville kunne overleve.

Etter generalforsamlingen i mars kjøpte IBM NIT, teoretisk for 130 millioner kroner. I praksis ble det ikke betalt noe. IBM overtok gjeldsforpliktelsene. Da var underskuddet for 1994 på 150 millioner kroner.

IBMs daværende direktør Christian Thommessen, gjorde et varp. Oppkjøpet var helt i tråd med IBMs strategi om å bygge seg opp på tjenester via IBM Global Services.

Nå er den delen av IBM Global Services som NIT utgjør, ikke lenger interessant. Det er flere grunner. Den ene er at kundene er mellomstore, kommuner og private. IBMs partnerapparat skal ta seg av mindre og mellomstore kunder.

Ikke applikasjoner

-- IBM har som strategi å ikke utvikle applikasjoner. På Hamar har vi egne applikasjoner. Ved at EDB overtar disse blir det en vinn-vinn-situasjon for begge parter, påpeker Jens Munch-Hansen, administrerende direktør for IBM Norden.

Like fullt gir ikke IBM fra seg all kompetansen på Hamar. Bygninger og folk overdras til EDB for 468 millioner kroner, men 100 ansatte vil fortsatt jobbe i IBM. IBM vil derfor leie kontorplass for disse i sitt tidligere bygg.

Det er vedlikehold av løsninger i grupperingen Application Maintenance Services IBM fortsatt vil beholde.

77 ansatte på Hamar går over til EDB. 158 ansatte på Kolbotn, 20 i Trondheim, 8 i Bergen og en i Stavanger. Totalt 264 ansatte vil gå til EDB. Nedbemanning er ikke på tale.

Siden EDB Business Partner er et datterselskap av Telenor er det indirekte Telenor som overtar NIT. Det ville Telenor også i 1995, men til tross for tre forskjellige forsøk ble Telenor avvist av daværende styreformann i NIT, Fredrik Vogt Lorentzen.

Ikke bare folk

EDB overtar hele maskinparken, men den blir rokert som en del av avtalen mellom EDB, Telenor og IBM. Stormaskinene blir flyttet til Oslo. De eldre blir sannsynligvis faset ut til fordel for en større. Sannsynligvis vil EDB bygge er klynge av maskinene, Sysplex.

Hva slags type maskiner som kommer til Hamar, blir interessant å studere.

-- Vi skal ha tre datasentre, fremhever Endre Rangnes.

Med det menes at databehandling skal foregå i Bergen, Hamar og Oslo. Både i Oslo og Bergen vil det være to datasentraler for å ha nødvendig sikkerhet.