Telenor frustrerer kvinner

Telenor frustrerer kvinner

Kvinnelige ledere i Telenor fremstår som ledere utad, men har liten makt innad.
Kvinnelige ledere i Telenor fremstår som ledere utad, men har liten makt innad. Det viser en hemmeligstemplet rapport.

Kvinnelige sjefer i Telenor er ifølge rapporten frustrert over at viktige beslutninger blir tatt i uformelle mannlige nettverk, skriver Dagens Næringsliv.

Det er viktigere å posisjonere seg selv og sjefen enn å oppnå resultater, viser rapporten som er laget av Telenors forsknings- og utviklingsavdeling på oppdrag fra konsernledelsen.