Telenor håver inn penger

2003 var et godt år for Telenor. Omsetningen økte med 8,8 prosent og driftsresultatet havnet på 7,56 milliarder kroner. Mobilsatsingen er den drivende kraften.
Den totale omsetningen til Telenor landet på 53,1 milliarder kroner i 2003. Driftsresultatet økte fra et underskudd på 320 millioner kroner til et overskudd på 7,56 milliarder kroner.

Resultatet før skatt endte på 7,4 milliarder mot et underskudd på 5,1 milliarder i 2002. Resultatet i 2002 var sterkt preget av nedskrivninger.

I fjerde kvartal 2003 vokste omsetningen med seks prosent til 13,8 milliarder kroner. Driftsresultatet endte på 2,173 milliarder.

I en pressemelding opplyser Telenor at markedsandelene for mobil- og fasttelefoni i Norge har vært stabile siden utgangen av tredje kvartal. Markedsandelen for gsm-mobiltelefoni i Norge, målt i antall abonnement, var ved utgangen av fjoråret cirka 57 prosent. For fasttelefoni i Norge var Telenors markedsandel - målt i antall trafikkminutter - 69 prosent.

Ved utgangen av 2003 hadde selskapet totalt 34,8 millioner mobilabonnement, hvorav 2,4 millioner i Norge. Telenors samlede mobilvirksomhet - Mobile - hadde driftsinntekter på 23,8 milliarder kroner i 2003, og et driftsresultat på 5,224 millarder kroner.

- Vi ser nå klare resultater av vår strategi og våre effektiviseringstiltak, og kan konstatere både bedrede marginer, lavere investeringer og lavere gjeld for 2003. Programmet for operativ effektivisering, Delta 4, ligger fortsatt foran våre opprinnelige mål om fire milliarder kroner lavere brutto kostnadsbase ved utgangen av 2004 sammenlignet med 2001, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas.

Han legger til at selskapet forventer fortsatt positiv resultatutvikling i 2004 og fortsatt vekst i driftsinntektene, drevet av de internasjonale mobiloperasjonene.