Telenor og IBM sammen om bedre mobiltjenester

Posisjonering er nøkkelordet i et nytt forskningssamarbeid mellom IBM og Telenor FoU.

Telenor og IBM har inngått avtale om et felles forskningsinitiativ for å utvikle teknologier for avanserte mobile tjenester knyttet til posisjonering og avansert informasjonsutveksling, melder de to selskapen i en pressemelding.

Nye løsninger vil bygge på IBMs teknologi innen stedslokalisering, og kan bli retningsgivende for videre utvikling av mobile tjenester. Prosjektet har fått kodenavnet TAPAS, som står for Telco Advanced Presence Applications and Services.

TAPAS

TAPAS-prosjektet inngår i IBMs program First-of.a-Kind (FOAK), som er et forskningssamarbeid hvor IBMs forskere går i partnerskap med kunder for å finne fram til prototyper av teknologiske nyvinninger for viktige bransjer.

Prosjektets første fase vil konsentrere seg om neste generasjons teknologier for posisjonering og tilstedeværelse. Ved å bruke mulighetene i IBMs WebSphere server for meldingsformidling og stedslokalisering, kan løsningene som utvikles bidra til automatiserte tjenester og arbeidsoppgaver.

Nye løsninger vil også kunne hjelpe kundene til å legge om prosesser og rutiner og dermed utforme mer effektive arbeidsmetoder.

Telenor FoU er fra før tungt inne i utvikling av teknologier for posisjonering, særlig på områder som benytter avanserte tjenester i forhold til sted og personalisering, knyttet opp mot mobilteknologi.