Telenor kan få monopol på digital-tv

Telenor kan få monopol på digital-tv

Telenor kan bli monopolist igjen, denne gangen på digital-tv og i allianse med NRK og TV2. Nortib-leder Bjørn Paulsen (bildet) ber myndighetene gripe inn.

Telenor Broadcast gikk i slutten av august inn som medeier i Nordisk Televisjon (NTV), og skal sammen med NRK og TV2 søke om konsesjon for digitalt bakkenett.

 

Det er ikke usannsynlig at konstellasjonen av de tre storaktørene blir eneste søker til konsesjonen for digital-tv i Norge. Fristen går ut 30. september.

 

Dette er en skremmende utvikling som kan gå på bekostning av kundene, synes Dataforeningen og Nortib.

 

- De har både innholdssiden og distribusjon. Dette begynner å ligne en monopolist, sier Bjørn Paulsen i Nortib til Computerworld.no.

 

Feil retning

 

Nortib har sendt et brev til blant andre Samferdselsdepartementet og Konkurransetilsynet. Det samme har Dataforeningen gjort.

 

- Det er lett gå i en feil retning. Det er uheldig at skillet mellom innholdsproduksjon og distribusjon blir borte. Det bør helst være som nå, med et nettverk som er åpnet for alle. Distribusjonsnettet for radio og tv bør være nøytralt, slik at tilgang og kostnader er likt for alle, sier Jostein Torp i Dataforeningen til Computerworld.no.

 

Også Telenor selv er innholdsdistributør gjennom Canal Digital. Med NRK og TV2 på laget kan det bli svært vanskelig for andre aktører å slippe til. Og svært dyrt.

 

- Dette skjedde da Telenor ble privatisert og fikk nettverket med seg. Vi har sett hva slags problemer det har gitt. Post- og teletilsynet har vært nødt til å gripe inn. Det er helt unødvendig at dette gjentar seg, sier Paulsen.

 

Kundene taper

 

Paulsen er ikke i tvil at det er kundene som taper mest på en monopol-lignende tilstand.

 

- Ja, vi er redde for det. Det vil være innhold som ikke slipper til, eller det må betales en høy pris for det. Da er vi tilbake til det gamle, til siste slutt må brukeren betale. Dette vil gå ut over pris, kvalitet og mengden tv-programmer, mener Paulsen.

 

Både Paulsen og Torp tror at det må streng regulering til for å garantere fri distribusjon av tv i Norge, så lenge det finnes bare en aktør på markedet.

 

- Det bør legges inn strenge konsesjonsbetingelser for digitalt bakkenett, ellers blir det alt for lett å skive ut andre innholdsleverandører. Det er mange mulige unskyldinger, som at det er ikke plass for andre. De gir vel ikke vekk plassen som de tjener penger på, sier Paulsen.

 

Torp mener NTV har oppført seg tidligere tvilsomt med tanken på fri konkuranse.

 

- For digital-tv trenger du settopp-bokser. NTV har tidligere ønsket å legge inne spesiell funksjonalitet. I Sverige jobbes det med standardiserte enheter, sånn at boksene er hyllevare som kan kjøpes overalt. NTV har tidligere også "feilberegnet" priser, de er ikke tillitsvekkende på dette område, sier Torp.

 

Skeptisk

 

Asbjørn Englund, seksjonssjef i Konkurransetilsynet synes også saken burde vært klarere før søknadsrunden.

 

- Vi er generelt skeptisk til "skjønnhetskonkurranser". Vilkår bør være klar i forkant, i størst mulig grad være avklart ved konsesjonsfristen. Men når Samferdselsdepartementet velger å gjøre det omvendt, bør de ha en skikkelig runde i etterkanten for å lyse opp forholdene, sier Englund til Computerworld.no.

 

Lederen i IKT Norge, Per-Morten Hoff, har ikke så mye imot at Telenor blir en del av Nordisk Televisjon.