Telenor kjøper ny satelitt

Telenor Broadcast signerte tirsdag en avtale med Orbital Sciences Corporation om kjøp av ny satellitt for formidling av tv- og datasignaler.

Den nye satellitten skal dekke økende behov for kapasitet fra nye TV kanaler, HDTV og bredbåndstjenester. I tillegg skal satellitten dekke inn reduksjonen i tilgjengelig satellittkapasitet som oppstår når Telenors satellitt THOR II fases ut.

Den nye satellitten skal hete THOR II-R, og ferdigstilles i fjerde kvartal 2007. Satellitten vil tilby datakommunikasjon og satellitt-TV fra Telenors satellittposisjon 1 grad vest.

Tre ganger større

Når THOR II-R er på plass vil den bedre Telenors dekning av de nordiske landene, Europa og midt-Østen. Med 24 transpondere vil satellitten ha tre ganger større kapasitet enn dagens THOR II satellitt.

- Vi er fornøyd med å arbeide sammen med Orbital for å utvikle en erstatning til dagens THOR II. Orbital tilbyr en effektiv og driftsikker løsning, slik at Telenor kan møte markedets økende behov," sier Cato Halsaa, direktør for Telenor Satellite Broadcasting i en pressemelding.

- Vi setter stor pris på den tillit Telenor viser ved kjøpet av satellitten fra oss," sier Dr. Ali Atia, leder for Orbitals geostasjonære satellittavdeling.

Telenor Satellite Broadcasting, en divisjon av Telenor Broadcast Holding AS, vil være operativt ansvarlig. Orbital vil være ansvarlig for utvikling og anskaffelse av oppskytningstjeneste.