Telenor klager

Telenor Mobil vil påklage Post- og Teletilsynets vedtak om at selskapet må redusere prisen de tar av Sense og andre virtuelle operatører for nettleie.
Telenor Mobil ble nylig pålagt av Post- og teletilsynet å redusere prisene de tar av vituelle operatører på deres mobilnett med 25 prosent. Sigurd Sandvin, informasjonssjef Telenor Mobil, opplyser til Digi.no at de protesterer både på prosentsatsen og beregningsmodellen som er lagt til grunn. De hevder at prisene er basert på faktiske kostander og dermed i samsvar med regelverket.

Telenor vil be om at vedtaket ikke skal iverksettes før klagen er behandlet. Myndighetene mener vedtaket skal ha tilbakevirkende kraft og gjelde fra første januar i år.

-- Det er etter vårt syn ikke hjemmel i dagens lovverk å pålegge oss et nytt prisnivå med tilbakevirkende kraft til 1. januar 2002, sier Sandvin til Digi.no.