Telenor kvitter seg med 427 ansatte

Telenor skiller ut den såkalte Feltstyrken.

Som et ledd i å redusere kostnadene i fastnettet skiller Telenor ut den såkalte Feltstyrken, Telenor-mannskapet som reparerer feil og driver vedlikehold i Telenors telenett rundt om i Norge.

Selskapet Relacom ovetar de ansatte, skriver Dagensit.no.

427 Telenor-ansatte må dermed bytte jobb. Foreløpig får alle disse fortsette i Relacom, som driver drift og vedlikehold av telenett. Telenor forplikter seg til å kjøpe tjenester fra Relacom frem til 2010.

Norden-sjef Morten Karlsen Sørby sier dette er et grep Telenor måtte ta.

- Dette er dermed en helt naturlig justering av produksjonsapparatet vårt i forhold til etterspørselen. Vi må tilpasse virksomheten til de produktene som kundene kjøper, sier Norden-sjef Morten Karlsen Sørby til Dagensit.no.