Telenor legger på seg

Telenor legger på seg

Telenors driftsinntekter økte med ni prosent i andre kvartal sammenlignet med samme periode i fjor. Det gir en omsetning på 16,5 milliarder kroner.

Resultat før skatt og minoritetsinteresser økte i 2. kvartal 2005 med 11 prosent sammenlignet med 2. kvartal året før, til 3.325 millioner kroner.

- Vi opplevde fortsatt sterk vekst i inntektene og en rekordhøy vekst i antall mobilabonnement i 2. kvartal, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas.

Mobilvekst

- I tillegg til den sterke kunde- og inntektsveksten er det verdt å merke seg at markedsandelene i alle mobilvirksomheter har økt eller vært stabile, Kyivstar i Ukraina har styrket sin ARPU (omsetning per kunde, red. anm) fra første kvartal, og Sonofon i Danmark har hatt en sterkt forbedret utvikling, fortsetter konsernsjefen i sine kommentarer til resultatet. Jon Fredrik Baksaas.
 
Telenors totale antall mobilabonnementer økte med rekordhøye 3,4 millioner i andre kvartal, til 24,8 millioner. Antall mobilabonnement i selskaper hvor Telenor har eierandeler økte med sju millioner til 67,1 millioner.

Antall mobilabonnement i Norge økte med 52.000 i andre kvartal 2005. Markedsandel på 56 prosent, målt i antall mobilabonnement, er omtrent den samme som på denne tiden i fjor. 
 
Skal spare 1,5 milliarder

Driftsinntektene i faslinjevirksomheten ble i 2. kvartal 2005 redusert med 2,5 prosent sammenlignet med 2. kvartal 2004. I Norge ble reduksjonen i telefoni- og datainntekter bare delvis kompensert av veksten i adsl, grossistsalg og øvrige inntekter.

Som en konsekvens av inntektsutviklingen i fastlinjevirksomheten i Norge vil Telenor opprettholde det intensiverte arbeidet med kostnadsreduksjoner og forbedringer i hele virksomheten. Målet er å redusere kostnadsbasen i Fixed med 1,5 milliarder kroner med full effekt fra 2007, i forhold til 2004.

Bredbandsbolaget i Sverige og Cybercity i Danmark vil bli konsolidert som del av virksomhetsområdet Fixed fra og med 3. kvartal 2005, skriver Telenor i sin kvartalsrapport.

30.000 nye adsl
 
I løpet av 2. kvartal 2005 økte antall adsl-abonnementer (privat og bedrift) i Norge med 30.000 til 415.000. Telenors estimerte markedsandel for adsl var 60 prosent ved utgangen av 2. kvartal 2005, det samme som ved utgangen av 1. kvartal 2005. Telenors estimerte markedsandel for fastnettstrafikk regnet i trafikkminutter var 67 prosent ved utgangen av 2. kvartal 2005, som var på nivå med utgangen av 1. kvartal 2005.
 
Driftsinntektene i Broadcast økte med fem prosent i 2. kvartal 2005 i forhold til 2. kvartal 2004, til 1.401 millioner kroner. Ved utgangen av 2. kvartal 2005 hadde Broadcast 853.000 parabolabonnenter, 619.000 kabel-tv-abonnenter, og 50.000 internett-abonnenter på kabel-tv.