Telenor må selge Tiscali

Telenor må selge Tiscali

Konkurransetilsynet vil pålegge Telenor å selge internettselskapet Tiscali. Men innsigelser fra Telenor kan stoppe vedtaket
Telenors oppkjøp av den norske delen av Tiscali fører til svekket konkurranse i fire ulike markeder, der konkurransen allerede er vesentlig begrenset, skriver Konkurransetilsynet i en pressemelding.

Tre av markedene gjelder salg til sluttbrukere. Det dreier seg om bredbånd til private, bredbånd til bedrifter og oppringt internett. I tillegg kommer salg av bredbåndstjenester i grossistmarkedet. Telenor har en høy markedsandel i alle disse markedene.

Mindre konkurranse

Konkurransetilsynet mener at konkurransen allerede er vesentlig begrenset i disse markedene, og den vil bli ytterligere begrenset hvis Telenors Telecom Solutions får lov til å kjøpe Tiscali. Ifølge tilsynet vil oppkjøpet redusere muligheten for at de mindre aktørene i markedet kan slå seg sammen i konkurransedyktige enheter. Også eventuelle nye oppkjøp som foretas av Telenor vil bli nøye vurdert.

Foreløpig har Konkurransetilsynet sendt ut et såkalt varsel om vedtak. Det betyr at endelig vedtak ikke er fattet, men at tilsynet har trukket en konklusjon på bakgrunn av tilgjengelig informasjon.

-- Hvis det ikke kommer innsigelser fra Telenor, vil vi fatte vedtaket, understreker seksjonssjef Asbjørn Englund i Konkurransetilsynet.

Et eventuelt vedtak vil pålegge Telenor Telecom Solutions AS å selge aksjene selskapet har kjøpt i Tiscali AS.

Telenor har frist til 20. januar med å gi merknader til Konkurransetilsynets vurdering. Etter dette har tilsynet 15 arbeidsdager på å fatte et vedtak i saken.