Telenor med ip-telefoni til de store

Telenor med ip-telefoni til de store

I løpet av det kommende halvåret skal Telenor lansere ip-telefoni på løpende bånd. Først ut er ip-telefoni for bedriftsnett.
Mandag lanserte Telenor ip-telefoni for bedrifter og offentlige virksomheter som ønsker summetone inn i sitt områdenett (wan). Den nye tjenesten er rettet mot større selskaper og kommuner som knytter sammen sine avdelingskontorer med virtuelle private nett (vpn).

Den nye ip-tjenesten fra Telenor minner om Ip Centrex, en ip-basert nettsentrisk hussentral-løsning som ble lansert for flere år siden. Forskjellen er at "Ip-telefoni for bedrifter" (tjenesten har ikke fått noe annet navn) er for kunder som har sin egen hussentral.

Slipper isdn

Svært få virksomheter kjører ekstern telefontrafikk over ip. Selv de 3- 400 bedriftene som ifølge Telenor bruker ip-telefoni internt, konverterer trafikken til isdn før den går ut på det offentlige telenettet. Det slipper de dersom de velger Telenors nye ip-tilbud.

I stedet for at taletrafikken går rett fra hussentralen og ut i det offentlige telenettet som i dag, knytter Telenor seg på bedriftens virtuelle private nett. Det betyr at avdelingskontorene vil ha telefonkontakt med omverden selv om hovedkontoret mister kontakt med telenettet.

Prismessig representerer det nye ip-telefonitilbudet lite nytt for kundene. Telenor vil fortsatt ta seg betalt for trafikken ut til den såkalte "soft-svitsjen", utstyret som erstatter den tradisjonelle endesentralen. Det er forøvrig disse svitsjene som gjør at telefonlinjene opprettholdes selv om hussentralen faller ut. Soft-svitsjene, som er levert av Alcatel, inneholder nemlig kopi av nummerplanene som ligger i hussentralen.

Lokalt nummer

En av fordelene med Telenors nye tilbud er at avdelingskontorene kan beholde sitt lokalnummer selv om all trafikk går via en sentral svitsj. Dette har ifølge Telenor ikke vært mulig tidligere.

Divisjonsdirektør Anders Hauglie-Hanssen i Telenor divisjon Bedriftsmarked tror bruken av ip-telefoni i bedriftsmarkedet kommet til å stige kraftig i de nærmeste årene. Mens bare et par prosent av bedriftene har en ip-basert bylinje i dag, kommer nærmere én av tre til å ha "ipifisert" ekstern telefontrafikk i 2007.

Fortsatt vil regnestykket slå ulikt ut for bedriftene.

-- Det vanlige telefonnettet, altså pstn og isdn, er det beste du kan få når det gjelder talekvalitet og oppetid. Og kundene må regne med mer-kostnader på datanett-siden hvis de går over til ip-telefoni. På den annen side kan ip gi reduserte abonnement- og trafikk-kostnader, sier

Thor Steffensen, markedsdirektør telefoni i Telenor. Telenor vil lansere det de kaller "Ip-telefoni for internettaksess" i løpet av første halvår 2005. Dette er et tilbud til mindre bedrifter uten vpn.

Ip-telefoni, eller bredbåndstelefoni, for privatmarkedet skal etter planen lanseres i mars.