Telenor overfører all drift til EDB

Avtalen har en verdi på 5,3 milliarder kroner. Telenors eksterne driftskunder overføres også til EDB. Samtidig selger EDB forretningsområdet Telecom til Accenture for 400 millioner kroner.

Telenor og EDB Business Partner har inngått en av Nordens største it-avtaler. Avtalen innebærer at Telenor overfører et utvidet ansvar for drift av it-systemer til EDB. EDB overtar i tillegg driftsansvaret for Telenors eksterne kunder på området. Avtalen har en varighet på syv år og vil øke selskapenes konkurransekraft betydelig, opplyses det i en pressemelding.

For EDB vil avtalen ha en anslått kontraktsverdi på 5,3 milliarder kroner. I tillegg selger EDB hoveddelen av forretningsområdet Telekom til Accenture for 400 millioner kroner. Samtidig inngår Telenor en samarbeidsavtale med Accenture om kjøp av applikasjonstjenester. For Telenor innebærer avtalene på sikt årlige kostnadsreduksjoner i størrelsesorden 250 - 350 millioner kroner.

- Avtalene er først og fremst et viktig bidrag til å redusere kostnader og skape et enklere og mer fokusert Telenor med sterkere spissing av vår virksomhet. I tillegg gleder vi oss over de spennende innovasjonsmuligheter som skapes ved et sterkere strategisk samarbeid mellom tre betydelige ikt-bedrifter, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor.

- EDB styrker posisjonen som ledende i Norden innen it-driftstjenester. Vi oppnår store skala-fordeler og blir størst i Norden på distribuert drift. Vi etablerer et kompetansemiljø som vil møte våre globale konkurrenter med betydelig økt konkurransekraft. Samtidig får vi økt erfaring med store konsolideringsprosjekter. Dette styrker oss i konkurransen om nye, store kontrakter som forventes å komme til markedet, sier konsernsjef Endre Rangnes i EDB.

Avtalene som ble inngått av de to selskapene torsdag 25. mars, har følgende hovedpunkter.

Telenor selger hoveddelen av divisjon Driftstjenester til EDB for netto132 millioner kroner etter restruktureringskostnader. Salget medfører at 470 medarbeidere fra 1. mai overføres fra Telenor til EDB.

Telenor forlenger og utvider sin driftsavtale med EDB frem til 1. mai 2011. Anslått kontraktsverdi er 4,5 milliarder kroner, hvorav 3,7 milliarder kroner er ny omsetning for EDB.

EDB overtar også driftskontrakter med 26 kunder innen handel, industri og offentlig sektor fra Telenor. Avtalene har en forventet kontraktsverdi på om lag 800 millioner kroner.

Telenor skal i fremtiden ha EDB som preferert driftspartner for all sin virksomhet i Norden.

EDB selger hoveddelen av forretningsområdet Telekom til Accenture for 400 millioner kroner. Salget medfører at 360 medarbeidere fra 1. mai skifter arbeidsgiver fra EDB til Accenture.

Telenor inngår en avtale om kjøp av applikasjonstjenester fra Accenture.

Accenture skal ha EDB som preferert partner på driftstjenester i Norden.

Avtalen mellom EDB og Telenor innebærer at EDB overtar hoveddelen av divisjon Driftstjenester for et netto vederlag på 132 millioner kroner etter at Telenor har dekket restruktureringskostnader for 50 millioner kroner.

Telenor vil motta et ansvarlig konvertibelt lån med to års løpetid, tilsvarende kjøpesummen. EDB overtar fysiske og immaterielle eiendeler fra Telenor for i størrelsesorden 330 millioner kroner og gjør en avsetning for ytterligere restruktureringsbehov på 130 millioner kroner.

Gjennom overføringen vil EDB øke sin omsetning for den resterende del av 2004 med om lag 400 millioner kroner, mens tilsvarende beløp for 2005 vil være om lag 500 millioner kroner.

Samlet kontraktsverdi på avtalen er 5,3 milliarder kroner over 7-årsperioden, hvorav 4,5 milliarder kommer fra avtalen med Telenor og 800 millioner fra avtaler med eksterne kunder som overføres til EDB.

Avtalen mellom EDB og Accenture, innebærer at EDB selger hoveddelen av forretningsområdet Telekom for 400 millioner kroner. Beløpet forfaller med 100 millioner på oppgjørstidspunktet og den resterende del i løpet av annet halvår 2004.

EDB forventer å bokføre en gevinst på salget på i størrelsesorden 300 millioner kroner. Salget innebærer at forretningsområdet Telekom i 2004 vil ha en samlet omsetning på i størrelsesorden 330 - 350 millioner kroner, som omfatter full aktivitet i ett kvartal og redusert aktivitet som følge av salget i årets tre siste kvartaler.