Telenor sikter mot 90 milliarder kroner i 2006

Et hett mobilmarked skal ta Telenor mot en omsetning opp mot 90 milliarder kroner i 2006.

- Det er mobil som virkelig bidrar til veksten i omsetning, sa konsernsjef Jon Fredrik Baksaas under dagens resultatpresentasjon.

I Norge er selskapet nummer en med en markedsandel på 56 prosent. I Danmark er selskapet nummer to, og i Sverige nummer tre. Norden, det vil si hjemmemarkedet til Telenor, er viktig for selskapet. Å være sterk hjemme gir drivkraft ute.

Men det er Telenors andre internasjonale mobiloperasjoner som virkelig tar av. Både Kyvistar i Ukraina og GrameenPhone i Bangladesh leverte rekordsterk vekst i fjerde kvartal. År over år har Telenor en vekst på 57 prosent i antall abonnenter.

I Norge fikk Telenor en omsetningsvekst på 10 prosent innen mobilsegmentet. Baksaas kunne fortelle at 40 prosent av alle telefonsamtaler i Norge nå er mobile. Konsernsjefen regner med at dette tallet vil vokse.

Kraftig vekst

For hele 2006 ser Telenor for seg en vekst på mellom 25 og 30 prosent i omsetning. Denne veksten er naturligvis avhengig av om den forventende veksten i antall mobilabonnenter holder seg.

Hvis Telenor får en vekstrate opp mot 30 prosent betyr det en 2006-omsetning på rundt 90 milliarder kroner.

Selskapet regner med å holde en ebitda-margin rundt 33 prosent. I 2005 havnet ebitda-marginen på 34,9 prosent.

Mer i Østen

Telenor har også uttalt at Vietnam er et spennende land for selskapet.

- Det er et lovende marked, men jeg tror vi må erkjenne at denne prosessen tar tid. Vi har ambisjoner, men ingen fast tidsskjema. Det vil antageligvis ikke komme noen beslutning rundt hva vi gjør Vietnam før over sommeren, sier Baksaas.