Telenor og Sun inngår global rammeavtale

Telenor har inngått verdensomspennende rammeavtale med Sun Microsystems. Avtalen omfatter alle Telenors selskaper hvor Telenor har mer enn 50 prosent eierandel eller har kontrollerende eierposter.
I løpet av de siste årene har den internasjonale mobilporteføljen blitt en stadig viktigere del av Telenors virksomhet. Som et ledd i Telenors mobiltelefonisatsing internasjonalt har i dag selskapet inngått en toårig rammeavtale med Sun Microsystems om kjøp av Suns produkter og tjenester i forbindelse med driften av selskapets globale operasjoner, ifølge en pressemelding.

- Avtalen med Telenor er en ytterligere bekreftelse på at vår satsing innen telekommunikasjonsbransjen bærer frukter, sier administrerende direktør Stein-Erik Skogeng i Sun Microsystems AS.

- Med mål om å redusere både kostnader og kompleksitet for Telenor, samt øke hastigheten på implementeringen av nye nettverks- og sikre mobilitetstjenester, skal vi gjennom vår verdensomspennende kompetanse og tilstedeværelse gjøre vårt ytterste for at Telenor skal lykkes med sin internasjonalisering, legger han til.