Telenor-topper måtte åpne pc-ene

Telenor-topper måtte åpne pc-ene

Norges-sjef Berit Svendsen og andre topper i Telenor måtte vise frem informasjon på pc-ene til konkurransemyndighetene.

I går morges dukkert norske Konkurransetilsynet og Eftas overvåkingsorgan Esa opp på Telenors hovedkontor på Fornebu.

LES OGSÅ: Razzia hos Telenor

Konkurransetilsynet skriver på sine hjemmesider at bakgrunnen for kontrollen er at tilsynet ønsker å få avkreftet eller bekreftet en mistanke om brudd på konkurranseloven. Saken gjelder Telenors virksomhet i mobilmarkedet i Norge.

"En bevissikring er en uanmeldt kontroll som kan gjennomføres ved mistanke om brudd på konkurranseloven. Bevissikring kan foretas uten samtykke fra de som er gjenstand for kontroll, men må først være godkjent av tingretten. Denne kontrollen er godkjent av tingretten og tilsynet kan beslaglegge relevant materiale", skriver tilsynet.

Krevde innsyn

Razziaen førte blant annet til at Norges-sjef Berit Svendsen og andre topper i Telenor måtte vise pc-en sin frem til konkurransemyndighetene.

- Vi ble bedt om å åpne kontoene til en del personer, inkludert meg selv, sier Berit Svendsen til Dagens Næringsliv (DN).

- De har bedt om tilgang til både epost og det som er lagret på servere. De har også gått inn i en del skap og hentet ut dokumenter, sier Svendsen videre.

Svendsen sier til Dagens Næringsliv i dag at hun ikke vet hva de leter.

Konflikt med Tele2

I en pressemelding sendt ut i går formiddag skrev Telenor at undersøkelsene gjennomføres med bakgrunn i Artiklene 53 og 54 i EØS-Avtalen, og gjelder mobile telekommunikasjonstjenester som tilbys på grossist og sluttbrukernivå i Norge.

«¿herunder tale, sms, mms og data, samt mobiltjenester solgt i pakker som inkluderer andre produkter/tjenester".

Tele2 er Telenors største grossistkunde og det svenskeide selskapet sendte også i går også ut en pressemelding.

"Tele2 oppfatter dagens bevissikring i Telenor og den videre prosess som et forhold mellom Telenor og norske og europeiske konkurransemyndigheter. Hva konkurransemyndighetene konkluderer med, vil imidlertid være av interesse for alle aktører i mobilmarkedet, gitt den dominerende posisjon Telenor har i grossist- og sluttbrukermarkedet", skriver selskapet.

Tele2 har tidligere vært i konflikt med Telenor. I slutten av november falt dommen i rettssaken mellom Network Norway og Telenor. Retten ga Network Norway medhold i at det ikke finnes noe grunnlag for at Telenor skal kunne kreve tilleggsfakturering på i overkant av 165 millioner kroner.

- Vi er tilfreds med dommen. Den er grundig og veldokumentert, og resultatet er i tråd med vår vurdering. Slik vi ser det er håndteringen av netteleieavtalen en illustrasjon på Telenors maktadferd i det norske mobilmarkedet, og det er avgjørende for norske mobilbrukere og for en virksom konkurranse i markedet at Telenor ikke har fritt spillerom i utøvelsen av denne makten, sa juridisk direktør for Network Norway og Tele2s norske virksomheter Frode Lillebakken i den forbindelse.

LES OGSÅ: Network Norway vant mot Telenor

Brutt loven?

- Vi har informasjon som kan tyde på at det har skjedd en overtredelse av konkurranseloven, sier direktør Per Andreas Bjørgan i Eftas overvåkingsorgan Esa til Dagens Næringsliv.

Han vil imidlertid ikke overfor avisen forklare nærmere hva mistanken går ut på.