Telenor-utstyr til u-land

Telenor-utstyr til u-land

En avtale med den norske hjelpeorganisasjonen Fair sørger for at brukt datautstyr fra Telenor kommer skolebarn i u-land til gode.

Hvert år skifter Telenor ut over 2000 datamaskiner i Norge. Gjennomsnittlig levetid for datautstyr i Telenor er rundt fire år. Dette er utstyr som nå gis nytt liv på skoler i Eritrea, et av verdens fattigste land. I disse dager utstyres 25 skoler i landet med dataklasserom med mange hundre bærbare datamaskiner. Etter hvert vil flere prosjekter i utviklingsland nyte godt av ikt-utstyr fra Telenor.

- Den høye kvaliteten på det utstyret Telenor avhender medfører at vi kan gjenbruke over 80 prosent. Dette betyr at vi årlig kan gi nær 100 nye skoler fullverdige og moderne dataklasserom, basert på utstyr fra Telenor alene, sier Knut Foseide, leder i Fair.

LES OGSÅ: U-land er søppelfylling for vestlig it-avfall

Som en del av avtalen vil Fair ta hånd om det brukte datautstyret og sørge for at all eksisterende informasjon slettes. Når utstyret ikke lenger kan brukes i det aktuelle samarbeidslandet, garanterer Fair for at det blir tatt hånd om på en miljøriktig måte og transporteres tilbake til Norge.

Alt ikt-utstyr Fair overfører til sine bistandsprosjekter, eller tilsvarende antall kilo EE-avfall, blir returnert til Norge og til godkjente avfallsanlegg. Prosjektet i Eritrea har også en sterk miljøprofil fordi datautstyret i skolene som mottar utstyr fra Telenor utelukkende drives av solenergi.

- Fair kan vise til en høy gjenbruksprosent av utstyret de mottar og vi er meget godt fornøyd med å inngå et samarbeid med så positive ringvirkninger, sier Hilde Tonne, konserndirektør kommunikasjon i Telenor.

LES OGSÅ: Vil piske miljøsinker

Telenors støtte til Fairs partnerprogram FairRecycling vil gi flere hundre tusen skoleelever i Afrika tilgang til ikt i løpet av få år, og avtalen er den mest omfattende Fair har inngått.

- Dette er uten sidestykke det største samarbeidet for IKT-overføring fra Skandinavia til utviklingsland noensinne, opplyser Knut Foseide.

Fair er den eneste ideelle organisasjonen i Skandinavia som arbeider med utbredelsen av ikt i utviklingsland.