Telenor vant over IBM

Telenor vant over IBM

IBM Norge må ut med 106 millioner kroner til Telenor for fiaskoprosjekt.

Telenor og IBM har vært i retten, hvor begge har krevd penger av den andre. Telenor krevde 266 millioner av IBM, og IBM slo tilbake med et krav på 30 millioner fra Telenor.

Den 58 sider lange dommen er nå klar: IBM må betale 106 millioner kroner til Telenor.

Computerworld har lagt ut hele dommen, som kan leses her.

- Telenor frikjennes for motkravet fra IBM, skrives det også i dommen.

Glad Telenor

IBM vil ikke kommentere saken ennå. Telenor, derimot, sier de er glad for nyhetene.

- Vi er glad tingretten har hørt på oss, forteller informasjonssjef Scott Engebrigtsen i Telenor.

- Men dere fikk under halvparten av hva dere krevde?

- Vi må lese dommen før vi gir ytterliggere kommentarer. Vi har akkurat fått den, og ikke satt oss inn i den ennå.

Seks år gammel sak

Bakgrunnen for saken er en kontrakt som ble inngått i oktober 2004. EDB og Telenor skulle kjøpe programvare og maskinvare fra IBM for to milliarder.

- Telenor ser frem til det kommende samarbeidet med IBM og forventer solide effektiviseringsgevinster for både Telenor og EDB som resultat av dette, sa konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor til Computerworld da.

Men prosjektet gikk slett ikke etter planen, og endte altså i rettsalen. I dommen fortelles det at store uenigheter oppstod i prosjektet, og fremtidsplaner ble skjøvet ut i tid.

Uenigheter, mangler, forsinkelser

"Partene var uenige om en rekke andre sentrale forhold i kontraktsforholdet, herunder om priser, ansvars- og risikofordeling, forsinkelser, kostnadsoverskridelser, om IBM hadde overholdt sine leveranseforpliktelser og om Telenor hadde overholdt sitt ressursbidrag til prosjektet" skrives det i dommen.

"IBM maktet aldri å ferdigstille leveransen i henhold til avtalte kriterier. Det hadde vært en rekke feil og mangler ved delleveranser til BIM, samt store forsinkelser og kostnadsoverskridelser i prosjektet som IBM hadde ansvaret for."

"Ingen vinnere"

Selv om Telenor kan kalles en vinner, fikk ikke selskapet alle pengene de ville ha. Av de 266 millionene Telenor krevde, fikk de 106.

Blant annet skyldes dette at Telenor ikke får dekket saksomkostninger, ettersom retten ikke anser hverken den ene eller andre parten som vinner av saken. For juristene gir ikke Telenor rett i alt de påstår i søksmålet.

"Begge parter har fått medhold av betydning i forhold til sakens tvistepunkter og krav. Sakskostnader vil derfor heller ikke bli tilkjent" skrives det i dommen.

Mulig anke

Hvor mye rettsaken har kostet Telenor er vanskelig å si, men at det har kostet sitt, er det ingen tvil om.

Engebrigtsen vet ikke eksakt hvor lang tid de har brukt på den juridiske feiden, men bekrefter at de har brukt mye tid på saken mot IBM.

- Er det aktuelt å anke dommen for å få mer penger ut av saken?

- Det er det for tidlig å snakke om, avslutter Engebrigtsen.