Telenor vil ha bredbåndspolitisk byttehandel

Telenor vil ha bredbåndspolitisk byttehandel

Et vedtak i Post- og teletilsynet om grundig prisjustering kan koste Telenor milliarder. Telenor tilbyr regjeringen å bygge ut bredbånd i hele landet, hvis selskapet får slippe prisreduksjonene.

I et notat sendt ut til regjeringspartene under Soria Moria-forhandlingene går det fram at Telenor vil strekke seg langt for å tilby bredbånd til de siste ti prosentene av landet som ikke har dekning. Men ikke uten visse betingelser.

Det er velkjent at den siste delen av utbyggingen ikke blir noen kommersiell gullgruve.

"Vi ser nå nærmere på hvordan vi også kan tilby bredbånd til de resterende 10 prosent, som utgjør 200.000 husstander. Det er mulig å bygge ut ADSL til nærmere 95 prosent, og vi vurderer dessuten andre teknologier i grisgrendte strøk" skriver Telenor i sitt notat.

Telenor er ikke begeistret for et vedtak i Post- og teletilsynet om at prisene på aksess i kobbernettet, skal reduseres med 40 prosent i løpet av to år. Hensikten er å sikre bedre markedstilgang for flere aktører, og dermed sterkere konkurranse i bredbåndsmarkedet.

Beiler Senterpartiet

Med dårlig skjult appell til det distriktvennlige Senterpartiet, antyder Telenor at en prisregulering vil gjøre det vanskelig å bygge ut bredbånd i grisgrendte strøk.

"En konsekvens av dette er reduserte incentiver for utbygging i restmarkedet" skriver Telenor som derfor "ber om at den nye regjeringen legger vekt på stabile rammebetingelser som fortsatt gir incentiver til videre investering i bredbåndsinfrastruktur [....] vi håper at vi ikke blir utsatt for en statlig regulering som vil forsinke den nasjonale bredbåndsbyggingen i Norge".

Dersom prisreguleringebe fra Pt blir endelig vedtatt, kan resultatet bli flere milliarder kroner i reduserte Telenor-inntekter.

Fredet i to år

Pt-direktør Willy Jensen er ikke overrasket over Telenors freidige framstøt overfor regjeringspartene.

- Vi er vant til at monopolistene forsøker seg på alt. Vi har sett lignende resonnementer i Europa. De europeiske monopolistene er godt samkjørt, sier Jensen til computerworld.no.

Ifølge Pt ligger Telenors priser på bredbåndsaksess svært høyt i forhold til resten av Europa. I tillegg har monopolisten nytt godt av to års "fredning", mener Jensen.

- De har jo de facto ikke vært regulert på to år, siden vi har brukt denne tida på å analysere markedet i stedet for å regulere, sier Jensen.

Ingen løfter

I det reviderte statsbudsjettet er det satt av 3 millioner kroner til utredning av bredbåndsutbyggingen. Samtidig loves det full bredbåndsdekning innen 2007, men det sies lite om hvordan dette skal skje.

Departementet må avvente en eventuell Telenor-klage etter at Pt har gjort sitt endelige vedtak i desember, før det blir kjent om lobbyframstøtet får markedsmessige konsekvenser.

- Telenor er en av aktørene som må stå for utbyggingen der dette ikke er gjort ennå, men det er også andre aktører. Regjeringa vil legge opp til incentiv for at aktørane foretar videre investering, men det er for tidleg å si hvordan slike incentiver vil bli utformet, skriver statssekretær Stein Olav Tungesvik i en epost til Computerworld.no.

Vedtak i desember

Klagebehandlingen kan ta opptil tre måneder. Mens klagen behandles, kan den få oppsettende virkning, som betyr at prisjusteringer utsettes til klagebehandlingen er ferdig.

Jensen understreker at det politiske innspillet fra Telenor ikke får noen som helst innvirkning på Pts endelige vedtak. Han utelukker likevel ikke justeringer basert på høringsuttalelsene.

Skulle Telenor vinne fram og bidra til at vedtaket blir overprøvet av Samferdselsdepartementet, vil det ikke være første gang.

- Det har hendt to-tre ganger tidligere, sier Pt-direktør Willy Jensen til computerworld.no

Vedtaket fra Post- og teletilsynet (Pt) har vært ute på to høringer, som begge er avsluttet nå. Den endelige vedtaket sendes for behandling i ESA i slutten av november og vil foreligge i sin endelige form om et par uker.