Telenor vil overta Glocalnet

Telenor har kjøpt seg opp til 50,1 prosent i det svenske bredbåndsselskapet Glocalnet, og legger inn bud på resten av aksjene.

Selskapet legger samtidig inn et bud på de resterende aksjene i selskapet med et kontantoppgjør på fire svenske kroner per aksje, ifølge en pressemelding.

Glocalnet er et av Sveriges raskest voksende bredbåndselskaper, og selskapet tok nær 20 prosent av markedstilveksten på xDSL i 2005. Det er i lavprissegmentet selskapet har sterkest posisjon.

Telenor har eid 36,6 prosent av selskapet siden 2002 og samtidig vært en viktig samarbeidspartner og leverandør. Telenor ønsker nå å videreutvikle selskapet sammen med den øvrige porteføljen i Sverige, og har derfor valgt å ta kontroll i selskapet.

Fastlåst eierstruktur

- Telenor har som mål å være en ledende aktør i de voksende nordiske bredbåndsmarkedene, og vi tok gjennom oppkjøpet av Bredbandsbolaget i fjor en viktig posisjon i Sverige, sier Morten Karlsen Sørby, konserndirektør og leder for Telenor i Norden.

- Med sin sterke lavprisposisjon er Glocalnet et godt supplement til Bredbandsbolaget og oppkjøpet gir oss en enda bredere posisjon i markedet, legger han til.

Glocalnets eierstruktur har i lang tid vært preget av flere store eiere som fra tid til annen har vært uenige i selskapets utvikling. For Telenor har det derfor vært viktig å løse opp i den fastlåste eierstrukturen og fokusere på driften i selskapet, opplyser selskapet.

- Vi vil selvfølgelig se på mulige samarbeidsområder med vår øvrige virksomhet i Sverige, både på driftssiden og gjennom utvikling av nye tilbud som for eksempel ip-telefoni. Det viktigste for oss er likevel at Glocalnet fortsetter å ta markedsandeler på bredbånd og vi er innstilt på å beholde Glocalnets selvstendige og attraktive posisjon, sier Morten Karlsen Sørby.

Mer om budet

Oppkjøpet av 13,5 prosent av aksjene til 50,1 prosent eierandel skjedde til en kurs på fire svenske kroner og det tilsvarer et utlegg på 136 millioner svenske kroner. Kjøpet utløser samtidig en tilbudsplikt på de resterende aksjene i Glocalnet.

Telenor vil sammen med SEB Enskilda ferdigstille et prospekt med detaljer om tilbudet som forventes å foreligge den 1. mars 2006. Tilbudsperioden løper fra den 2. mars til den 23. mars 2006.

Dersom alle aksjonærene aksepterer tilbudet på fire kroner per aksje vil det medføre et utlegg på ytterligere ca. 500 millioner svenske kroner. Endelig godkjenning av oppkjøpet er avhengig av aksept fra de svenske konkurransemyndighetene, og tilbudet fremsettes med dette forbehold.

Glocalnet har i dag 104.000 bredbåndskunder og er en av Sveriges raskest voksende bredbåndsleverandører. Glocalnet hadde i 2005 en omsetning på 1,09 milliarder svenske kroner og en negativ EBITDA på 68,6 millioner svenske kroner.