Telenor vil at VimpelCom kjøper Kyivstar kontant

Telenor foreslår at den russiske mobiloperatøren VimpelCom kjøper 100 prosent av den ukrainske mobiloperatøren Kyivstar for kontanter.

Telenor tror at dersom transaksjonen gjennomføres som foreslått, vil det være til beste for Kyivstar, VimpelCom og VimpelComs aksjonærer, så vel som for Telenors aksjonærer, og vil legge grunnlaget for å stanse Alfas angrep på Telenors eierinteresser i VimpelCom og Kyivstar, ifølge en pressemelding.

- Vi har nå presentert et framtidsrettet forslag som, om det gjennomføres i tråd med våre foreslåtte vilkår, vil sette VimpelCom i stand til å fortsette sin vekststrategi i både Russland og CIS og la Kyivstar bli en del av den veksten, sier konserndirektør og leder av Telenors virksomheter i Sentral- og Øst-Europa, Jan Edvard Thygesen.

- Vi er imidlertid ikke innstilt på å selge Kyivstar til VimpelCom med mindre det foreligger en struktur som sikrer at Alfas angrep opphører, legger han til.

Finurlig plan

Telenors forslag kommer som et svar på VimpelComs forslag av 8. februar i år om at VimpelCom får kjøpe Kyivstar for 5 milliarder dollar i VimpelCom-aksjer. Telenor foreslår at VimpelCom kjøper Kyivstar for minst 5 milliarder dollar i kontanter, et alternativ VimpelComs leder Alexander Izosimov indikerte som en mulighet under et telefonmøte med analytikere den 14. februar.

Telenor har satt 31. mars som frist for respons fra VimpelCom og Alfa på at de har intensjoner om å sette i gang diskusjoner med Telenor om forslaget.

En av hovedforutsetningene i Telenors forslag er at Telenor og Alfa inngår en avtale som skal sikre en markedsbasert separasjonsmekanisme. Denne mekanismen vil, dersom den innføres og aktiviseres, tillate den parten som setter den høyeste verdien på VimpelCom å sette fram tilbud om å kjøpe alle den andre partens VimpelCom-aksjer og at denne parten forplikter seg til å selge alle sine aksjer i VimpelCom til tilbyderen.

Et slikt arrangement vil kunne resultere i at Telenor eller Alfa blir sittende med en kontrollerende eierandel i VimpelCom. På grunn av endringer i russisk aksjelovgivning fra 1. juli og forutsatt at Telenor og Alfa bibeholder sitt nåværende eierskap i VimpelCom, vil den kjøpende part måtte gi kjøpstilbud til alle øvrige aksjonærer i VimpelCom.

Forretningsmessig forsvarlig

For å sikre at Telenor kan rette seg etter de nye kravene til tilbudsplikt i aksjeloven dersom den foreslåtte separasjonsmekanismen blir gjennomført, har Telenor sendt en tilleggssøknad til sin opprinnelige søknad til russiske konkurransemyndigheter (Federal Antimonopoly Service of the Russian Federation - FAS) som vil gi Telenor tillatelse til å kjøpe opp til 100 prosent av VimpelCom dersom søknaden blir godkjent.

- Telenor har hele tiden støttet en transaksjon som involverer VimpelCom og Kyivstar, men bare dersom det er forretningsmessig forsvarlig at god forretningsmessig styring blir sikret i en kombinert enhet, sier Thygesen.