SEKS ÅR: Arne Quist Christensen skal ta Telenor ut av kobbernettet innen seks år. (Foto: Arne Joramo)

SEKS ÅR: Arne Quist Christensen skal ta Telenor ut av kobbernettet innen seks år. (Foto: Arne Joramo)

65 000 bedrifter krevende i kobbersaneringen

Telenor har varslet nedlegging av 510 sentraler innen 2021. Da er det bare 3500 igjen. 65 000 bedrifter er største utfordringen.

- Vi har tre års varsling på noen sentraler mens andre har seks måneder. Det kommer flere varslinger etter hvert, sier moderniseringsdirektør Arne Quist Christensen i Telenor.

Det er han som har den utakknemlige jobben å avvikle kobbernettet innen 2025. Telenor har fortsatt over 417 000 egne fasttelefoniabonnenter og det første varslet omfatter bare 23 000 husstander i 228 kommuner. Totalt i Norge var det ved utgangen av første halvår 2018 525 000 xDSL-abonnenter som blir berørt – derav rundt 65 000 bedrifter.

- En av de største utfordringene er de mange bedriftene som fortsatt har leide linjer og litt mer komplekse løsninger.  De private husstandene og en del bedrifter har mulighet til bredbånd via mobilnettet, men så langt det er mulig vil vi tilby disse bedriftene fibertilknytning og mer moderne løsninger, sier Arne Quist Christensen.

Avviklingen av kobbernettet omfatter både Telenors egne abonnenter og de som andre operatører har på kobberlinjer. Det er NextGenTel, Broadnet og Eidsiva som har flest utenom Telenor. Fiberveksten totalt er nå på vel 120 000-130 000 årlig. Derav er over 30 000 nybygg eller overbygging av kabel.

Det er først og fremst på bygdene utfordringen er størst. I grisgrendte strøk var veksten bare 33 000 det siste året og det er fortsatt om lag 230 000 husstander på bygdene som ikke har noe høyhastighets fastnettilbud.

 

 

Telenor