BEDRE MOBILDEKNING: Nkom lyser ut frekvensblokker i 700 Mhz-båndet på Svalbard. Telenor er en mulig interessent. (Illustrasjonsfoto: Telenor Norge/Erlend Bjørtvedt (CC-BY-SA 3.0))

BEDRE MOBILDEKNING: Nkom lyser ut frekvensblokker i 700 Mhz-båndet på Svalbard. Telenor er en mulig interessent. (Illustrasjonsfoto: Telenor Norge/Erlend Bjørtvedt (CC-BY-SA 3.0))

Lyser ut mobilfrekvenser på Svalbard

Nkom lyser ut frekvenser i 700 MHz båndet på Svalbard.

Nkom har lyst ut 700 MHz båndet i fastlands-Norge. Nå står Svalbard for tur, etter at det har vært vist interesse for frekvensressursene.

Settes et tak

Frekvenser i 700 MHz er godt egnet til å bedre mobilrekkevidden for større arealer, og egner seg svært godt for kronlandet i nord.

I 700 MHz-båndet vil 2 x 30 MHz kunne tildeles til mobile kommunikasjonstjenester. Dette utgjør følgende frekvensressurser: 703-733 MHz og 758-788 MHz.

De ledige frekvensressursene er delt inn i seks dupleksblokker à 2x5 MHz. Ressurser som tildeles i 700 MHz-båndet med virkeområdet Svalbard kan brukes på Svalbard slik området er definert i Svalbardloven § 1.

Ved overskuddsetterspørsel vil det gjelde et frekvenstak på 2 x 10 MHz. Dette betyr at dersom det blir konstatert overskuddsetterspørsel vil en aktør ikke kunne få tildelt mer enn 2 x 10 MHz. Frekvenstaket vil ikke gjelde dersom det ikke konstateres overskuddsetterspørsel.

Dekningskrav 40 prosent

Alle innehavere av frekvenstillatelser i 700 MHz-båndet på Svalbard skal sikre tilgang til mobilt bredbånd for 40 % av befolkningen på Svalbard innen fem år etter at tillatelsen trer i kraft. Tillatelsesinnehaverne kan ikke bruke andre frekvensressurser for å oppfylle kravet.

Det vil stilles krav til at det skal tilbys en mobil bredbåndstjeneste med gjennomsnittlig netto opplevd nedstrøms hastighet på minimum 5 Mbit/s for hver bruker.

Det er ikke all verdens med tid for interesserte operatører. Fristen for å søke er ved lønsjtider 31. august 2018.

Frekvensene i 700 MHz-båndet til bruk på Svalbard kan tas i bruk umiddelbart etter at spektrumstillatelsen er tildelt, og gis med en varighet til og med 31. desember 2038.

Telenor