ÅPNING: Konstiuert leder av Telenor Norge, Bjørn Ivar Moen, kunne sammen med ambulansesjåfør Anne Elisabeth Hengna åpne 5G-piloten på Kongsberg. Det hele overvåket av konsernsjef Sigve Brekke. (Foto: Martin Fjellanger)

ÅPNING: Konstiuert leder av Telenor Norge, Bjørn Ivar Moen, kunne sammen med ambulansesjåfør Anne Elisabeth Hengna åpne 5G-piloten på Kongsberg. Det hele overvåket av konsernsjef Sigve Brekke. (Foto: Martin Fjellanger)

Skandinavias første 5G-pilot på Kongsberg

Telenor åpnet onsdag det som er Skandinavias første 5G-pilot på Kongsberg. Dermed er ferden mot et 5G-nett i Norge startet for alvor.

Selv om dette var Skandinavias første 5G-pilot var det ikke noe enormt prosjekt Sigve Brekke og Bjørn Ivar Moen fra Telenor åpnet. Prosjektet som er satt i gang på Kongsberg er faktisk ganske beskjedent hvis man ser på hva det faktisk består av. Tre basestasjoner og ti wifi-rutere er faktisk det hele. Poenget er vel ikke størrelsen, men at man nå faktisk offisielt er i gang med 5G for alvor.
– 5G er ikke kun en ny generasjon mobilnett, men åpner opp et enormt potensiale innenfor data og telekom og vil forbedre de aller fleste tjenester og løsninger, uavhengig av bransje. Når vi nå har åpnet Skandinavias aller første 5G-pilot på Kongsberg, har vi fått på plass en fleksibel verktøykasse for å ta digitalisering et steg videre, både i Norge og andre land hvor Telenor opererer, sa konsernsjef Sigve Brekke.

Mye med ganske lite

Selve pilotprosjektet slik det fremstår i dag er som sagt ganske lite, men det gir Telenor en mulighet til å teste en del viktige elementer. Noen av disse ble demonstrert under åpningen i Kongsberg. De fremmøtte fikk blant annet en direkte overføring av video fra den autonome bussen som kjører rundt i Kongsberg sentrum. Leder for bedriftsdivisjonen i Telenor, Norge kunne intervjue sine medpassasjerer direkte via 5G.

Sigve Brekke fikk armen diagnostisert av Henrik Brun fra Rikshospitalet. (Foto: Gisle Orlund)


 
Telenor hadde også tatt med seg Henrik Brun fra Rikshospitalet for å demonstrere fjerndiagnostisering via 5G. Dette ble gjort i praksis på Sigve Brekkes arm via utstyr som kunne se innsiden av denne. Dette var nok kun en liten smakebit på hva vi har i vente på den medisinske fronten når 5G kommer i drift på ordentlig.  
Dette var kun noen løsrevne eksempler på hva Telenor kunne fortelle om piloten på Kongsberg som forøvrig også omfatter fem testfamilier som er blitt utstyrt med modemer hjemme samt et prosjekt i samarbeid med Coop. Norsk Luftambulanse sammen med selskapet Applied Autonomy er også med i pilotprosjektet.

Flere piloter

Piloten på Kongsberg er den første som er åpnet i Norge, men Telenor er allerede i gang med å planlegge flere piloter rundt om i landet.
Vi vil gradvis rulle ut flere pilotprosjekter i løpet av 2019. Vi vil også starte to pilotprosjekter i Oslo, sa konstituert leder for Telenor Norge, Bjørn Ivar Moen.
Telenor ville ikke spesifisere nærmere når pilotene i Oslo skulle startes opp og var heller ikke villig til å spesifisere andre steder i landet der piloter skulle startes opp. Der er imidlertid liten tvil om at 2019 blir et hektisk testår for Telenor i og med at de planlegger den kommersielle utrullingen av 5G i 2020.

– 5G-teknologien vil fundamentalt endre flere samfunnskritiske operasjoner som trafikkavvikling, helsetjenester og viktige kommunikasjonstjenester som nødkommunikasjon, sa Moen. 
Det ble også understreket av 5G, på grunn av at dette er et skivedelt nett, egner seg spesielt godt for blant annet nødetater og andre kritiske tjenester i og med at disse kan få si egen «skive» i nettet og dermed ikke blir rotet inn sammen med den normale trafikken. En skive i et skivedelt nett kan for enkelhets skyld ses på som et eget nett.
 
Åpningen av nettet på Kongsberg var kun begynnelsen. Det er all grunn til å anta at Telenor vil holde et rimelig høyt tempo i 5G-utviklingen fremover få å nå målet med kommersiell utrulling i 2020. Det er vel heller ingen grunn til å anta at Telia vil sitte stille når Telenor nå har startet ballet. Ice har også sagt de vil med i denne utviklingen, men har også uttalt at de har noe bedre tid.

Les om:

Telenor