BILLIGERE: Berit Svendsen og Telenor er nok en gang blitt bedt om å senke leieprisene i mobilnettet for å unngå at leietakerne havner i en marginskvis.

BILLIGERE: Berit Svendsen og Telenor er nok en gang blitt bedt om å senke leieprisene i mobilnettet for å unngå at leietakerne havner i en marginskvis.

Telenor tar for høye priser

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ber Telenor om å skru ned leieprisene i mobilnettet.

Det er gjennomført en prisundersøkelse rundt dem som leier plass i Telenors mobilnett. Konklusjonen er at leietakerne ikke klarer å tjene penger. Dette betyr med andre ord negative marginer og gjelder både det privat- og bedriftsmarkedet. Med dette som bakgrunn har Nkom sendt varsel til Telenor der man varsler at selskapet må redusere prisene. Svarfrist for Telenor er 5. desember.

Telenor ikke enig

Telenor på sin side er uenig i konklusjonen og mener leieprisene er lagt på et fornuftig nivå. Den mye omtalte marginskvisen mener Telenor ikke er reell i dette tilfellet.

Telenor arbeider for øyeblikket med en analyse for å se om marginskisen skulle vise seg å være reell. Det er interessant at dette ikke er første gang denne problemstillingen kommer opp. Forrige gang Nkom sendte et slikt varsel, oppdaget man en unøyaktighet i modellen som ble brukt, og varselet ble trukket tilbake.

Les om:

Telenor