Telepyramide i faresonen

Telepyramide i faresonen

Nesten alle abonnentene til NetNet er vervet via T5PC. Nå vakler selskapet.
På flere av lister over de billigste teleselskapene i Norge har selskapet NetNet figurert. De har aldri vært aller billigst, men var blant annet blant de fem billigste for storbrukere av mobil i juni, skriver Dagbladet.no.

Det var lite kjent at NetNet er eiet og bygget opp av pyramideselskapet T5PC. Nå vakler hele selskapet.

NetNet eies hundre prosent av Telebridge 5 AS. Telebridge 5 var eiet 75 prosent av T5PC som nå er konkurs. Telebridge 5 var grunnlagt av Börge Granli. Han eier de resterende 25 prosentene av Telebridge og var leid inn for å lede det.

Han fikk sparken i september.

Johnny Groth er i Brønnøysundregistrene oppført som styreleder for NetNet og Telebridge 5. Det er han fortsatt.

-- Hovedkontoret til NetNet ligger på Svalbard. Det er aktivt med administrasjon, økonomi og support. Jeg er styreformann i begge selskapene og var det fordi T5PC eide Telebridge. I perioden fra juni til november har jeg vært innleid, sier han til Dagbladet.no.

Selskapet videreselger både mobiltelefoni og fasttelefoni. Groth anslår at selskapet har rundt tre tusen kunder i Norge og rundt tusen i Sverige. Han anslår at rundt 80 prosent av kundene er aktive.