Telestandarder blir gratis

Telestandarder blir gratis

ITU åpner opp for at alle deres standarder og anbefalinger blir fritt tilgjengelige.

ITU (International Communication Union) er FNs organisasjon for informasjons- og telekommunikasjonsteknologier og utarbeider standarder for it- og telebransjen. Fritt tilgjegelige standarder vil komme mindre og nystartede selskaper spesielt til gode, skriver Comon.dk.

- Det er mange nye og mindre selskaper som ikke er fortrolige med hva ITU produserer, sier Helmer Petersen fra den danske IT- og Telestyrelsen. Han mener ITUs avgjørelse vil være bra for utviklingsarbeidet.

- En virksomhets utvikling av et nytt produkt kunne tenkes å bli enklere hvis virksomheten er kjent med ITUs anbefalinger. Virksomheten vil kunne spare utviklingskostnader, sier han.