Teletrafikk skal lagres i ett år

Teletrafikk skal lagres i ett år

Abelia reagerer kraftig på forslaget fra politi- og justismyndighetene på at all teletrafikk skal lagres i inntil et år.
-- Et krav om at telefonsamtaler og annen teletrafikk skal lagres i ett år, vil ha store konsekvenser både for personvernet og for kostnadene hos telekom-leverandørene, sier Abelia-leder, Paul Chaffey.

Han mener også at forslaget fra Justis- og Politidepartementet er uklart.

-- Hva er det som skal lagres i ett år, hvem er forpliktet til å gjøre dette og hvordan, spør Chaffey, i en pressemelding fra Abelia.

Sjekk konsekvensene

Abelia hevder at dersom Stortinget skal vedta en lov som har så radikale konsekvenser for personvern og for leverandørenes kostnader, må et minimumskrav være at konsekvensene blir langt grundigere analysert enn i den foreliggende utredningen; Høringsnotat av 4. juni 2004 fra Justis- og Politidepartementet om NOU 2004:6 8Mellom effektivitet og Personvern8.

Abelia fraråder å innføre en generell plikt til å lagre trafikkdata i et år, slik utredningen foreslår. Behovet for endringer i lovverket må utredes av Datakrimutvalget, som har den nødvendige kompetansen til å vurdere spørsmålet på en grundig måte.

-- Dersom Justisdepartementet likevel vil fremme forslaget om et års lagringsplikt basert på foreliggende utredning, vil Abelia be om et snarlig møte med departementet for å argumentere for vårt syn, sier Chaffey, ifølge en pressemelding fra Abelia.