Telia er best

Telia er best

Svenske Telia har lykkes best blant de tidligere telemonopolistene i EU når det gjelder å snu seg rundt og lage nye strategier for å møte tøffere internasjonal konkurranse.
Dette er konklusjonen til doktorgradsstipendiat Catherine Børve Monsen ved Handelshøyskolen BI.

Sverige har vært en av de flinkeste elevene i EU-klassen med å tilpasse seg EUs felles regelverk for telekomsektoren. Dermed har den tidligere telemonopolisten Telia hatt et press på seg til å utvikle nye strategier for å møte både nasjonal og internasjonal konkurranse i telekom-bransjen.

Catherine B. Monsen konkluderer med at EUs regelverk for telekommunikasjonssektoren har hatt ønsket effekt, og faktisk bidratt til økt konkurranse i markedet.

-- Hvis vi ikke hadde fått denne EU-reguleringen, ville vi neppe sett noen endring hos de tidligere monopolistene, hevder hun.

Monsen peker på særlig to typer regulering som sentrale i bestrebelsene på å liberalisere telekom-sektoren i Europa. Det ene er kravet om opprettelse av en uavhengig regulator i markedene. I tillegg må nye operatører få adgang til å koble seg på eksisterende nett på likeverdige vilkår.

Monsens tese i doktoravhandlingen er at EUs nye regelverk for telekommunikasjonssektorer fremtvinger endringer i eierskap og markedsstruktur. Dette vil igjen føre til utvikling av nye organisasjons- og forretningsstrategier hos de tidligere telemonopolistene.

Telenor har finansiert doktorgradsarbeidet til Catherine B. Monsen.