Telia tvinges til milliard-oppgradering

Telia tvinges til milliard-oppgradering

En halv million svenske husstander kan kreve at Telia oppgraderer fastlinjene sine. Irrelevant for Norge, mener norske myndigheter.

Det er den svenske Post- og telestyrelsen som har bestemt at internettbrukerne over kjølen nå har krav på et minimumskrav på linjekvaliteten. Det minimumskravet er ikke stort, bare 20 kilobit per sekund som er omtrent seks ganger lavere enn isdn.

 

Det betyr likevel at rundt 500.000 hustander har dårligere linjekapasitet enn 20 kilobit per sekund. Først og fremst befinner disse husstandene seg i grisgrendte strøk.

 

EU-direktiver 

 

Post- og telestyrelsen, som tilsvarer det norske Post- og teletilsynet, forlanger at Telia skal levere linjekapasiteten til en overkommelig pris. Hvis kunden mener at den svenske teleoperatøren er for dyr, kan de klage til tilsynet som igjen kan beslutte hvilken pris abonnenten skal betale.

 

Bakgrunnen for tilsynets drastiske beslutning er flere EU-direktiver som krever at alle EU-land må sørge for at alle skal ha en tilgang til et minimum av nettkapasitet.

 

Sverige er kjent for å ha et meget godt tilbud av bredbånd, spesielt fiber. Her ligger svenskene ifølge IKT-Norge langt foran Norge. Det høres ut som et paradoks, men det ser det ut til at Norge ligger bedre an enn Sverige når det gjelder ”tregere” linjer, skal vi tro Moderniseringsdepartementet.

 

Norge foran Sverige 

 

- Vi har en annen situasjon i Norge. Vi har en helt annen utbredelse av isdn.  Det er hovedgrunnen til at det Post og telestyrelsen gjør i Sverige ikke er relevant i Norge, sier statssekretær Eirik Lae Solberg til Computerworld.no.

 

Han mener at det er langt mer interessant å spørre om når vi kan få full dekning av bredbånd her i landet.

 

- Vi fikk jo en rapport fra Teleplan i forrige uke som viste at den norske bredbåndsdekningen er opp i 91 prosent, i den forstand at 91 prosent har mulighet til å få bredbånd. 38 prosent har koblet seg opp.

 

- Det er grunn til å tro at vi nærmer oss 100 prosent i løpet av 2006, sier Lae Solberg.